Langtidsledigheden holder sig lavt

Langtidsledigheden holder sig meget lav historisk set. Der har været en lille stigning gennem 2023, men den er næsten usynlig, og det får ikke alarmklokkerne til at ringe.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) viser, at antallet af langtidsledige personer faldt med 731 personer i september. Tager vi dog højde for sæson steg antallet dog med godt 50 personer, hvilket med andre ord er stort set uændret. Langtidsledige er defineret ved, at man har været ledig i mindst 80% af tiden indenfor de seneste 12 måneder.

Der er i dag 14.800 langtidsledige personer i Danmark. Under coronakrisen toppede den på 43.800 personer og lå inden corona på omkring 26.000.

Lang­tids­le­dig­he­den holder sig meget lav historisk set. Der har været en lille stigning gennem 2023, men den er næsten usynlig, og det får ikke alarmklokkerne til at ringe. Lang­tids­le­dig­he­den toppede under coronakrisen med næsten 44.000 personer, så der er tale om et meget kraftigt fald ned til de omkring 15.000 personer i dag.

Beskæftigelsen slår rekord på rekord. Senest nåede beskæftigelsen en historisk milepæl og oversteg 3 millioner lønmodtagere i arbejde i Danmark. Alene i 2023 er der kommet mere end 27.000 flere personer i arbejde. Det stærke arbejdsmarked er i særdeleshed med til at holde lang­tids­le­dig­he­den lav.

Vi ser dog, at farten på ar­bejds­mar­ke­det aftager. Den generelle ledighed er steget i 15 ud af de seneste 17 måneder. Selvom tendensen peger op for ledigheden, så går det ekstremt langsomt opad, og antallet af ledige er fortsat meget lavt historisk set. Men vi må forvente, at pilen på ledighed såvel som lang­tids­le­dig­hed kommer til at pege op over den kommende periode, hvor vi også ser beskæftigelsen falde.

Relaterede artikler