Inflationen rammer bredt - men nogle hårdere end andre

I februar ramte inflationen 7,6% herhjemme.

Forbrugertilliden i mærkbart fald i oktober

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at inflationen rammer bredt i samfundet. I statistikken indgår 20 forskellige husstandstyper, hvor det er opgjort, hvordan inflationen rammer de definerede husstandstyper. Statistikken offentliggøres hvert halve år, men er meget frisk i dens udseende eftersom dagens opdaterede tal dækker til og med februar.

Inflationen rammer bredt, og ingen går forbi prisernes himmelflugt. Der er dog forskel på, hvor hvordan pris­stig­nin­ger­ne rammer den enkelte alt efter, hvordan forbruget er sammensat. I februar ramte inflationen 7,6% herhjemme, og selvom den er på vej ned fra tinderne, så er den stadig høj. Det trækker dybe spor bredt set i danskernes privatøkonomi.

Inflationen rammer forskelligt, om end alle er ramt. Tallene viser, at det er husstandstypen ”med mindst tre voksne” og ”selvstændig”, som er hårdest ramt af stigningen i for­bru­ger­pri­ser­ne. I februar lød inflationen for de husstandstyper på 8%. Husstandstypen som bliver ramt mindst, er ”arbejdsløs” på 6,5%. Den generelle inflation lød til sammenligning på 7,6% i februar.

Det er væsentligt at bemærke, at der i dagens tal er tale om stan­dar­di­se­re­de husstandstyper. Den reelle forskel i, hvor hårdt den enkelte dansker er ramt af inflationen er langt større. Hvis vi fx tager en børnefamilie, som bor i hus opvarmet med naturgas, har to biler og variabel rente på boliglånet, så er de langt hårdere ramt af inflationen end gennemsnittet. Modsætningen er en familie, som bor i lejlighed opvarmet med fjernvarme, ikke har bil og fast rente på deres boliglån. De vil være noget mindre ramt end gennemsnittet. Herudover så har det også stor betydning, hvor påvirket man er af den høje inflation, hvor stor luft og buffer man har i sin privatøkonomi til at absorbere pris­stig­nin­ger­ne.

Vi forventer overordnet set, at inflationen vil falde gennem 2023. El- og gaspriserne er faldet markant siden sensommerens abnorme prisniveauer, og danskernes budgetter er derfor ikke så hårdt ramt, som det kunne have set ud. Samtidig er de globale fødevare- og råvarepriser samt fragtrater faldet. Hertil vil inflationen spise sig selv op med tiden. Det skyldes, at inflationen måles ved priserne i dag i forhold til for et år siden. Derfor vil de kraftige prisstigninger fra sidste år løbende falde ud af in­f­la­tions­op­gø­rel­sen i takt med, at vi bevæger vi os gennem året.

Der kan dog også gemme sig overraskelser på inflationens vej ned. Energipriserne har svinget en del rundt, og det kan ikke udelukkes, at de kan få en periode med pil op igen. I tillæg forventer mange virksomheder fortsat at hæve priserne i den kommende tid. Det gælder godt halvdelen af detailhandelen og godt 70% af butikkerne, som handler med fødevarer.

Relaterede artikler