Dyk i årsvæksten i producentpriserne

Virksomhedernes omkostningspres er lettet, og prisstigninger overfor forbrugerne bliver mindre sandsynlige.

Industrien undveg markant tilbageslag i april

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­sin­dek­set for varer steg en smule med 0,7% i december i forhold til november. Den lille stigning kommer efter fald i pro­du­cent­pri­ser­ne i de foregående tre måneder på i alt -5,9%. Derfor er dagens månedlige stigning ikke noget, som vækker nogen stor bekymring.

Og selvom pro­du­cent­pri­ser­ne steg en smule i december i forhold til november, så dykker den årlige stigning massivt. I december lå pro­du­cent­pri­ser­ne 10,6% højere end for et år siden, hvor det måneden før var på mere end 14%. Og så sent som i august lød den årlige stigning i pro­du­cent­pri­ser­ne på rekordhøje 38%. Det seneste fald i årsvæksten i pro­du­cent­pri­ser­ne er dog også af lidt teknisk karakter. Det kommer således af, at priserne steg mærkbart i december 2021, og den basiseffekt går ud af den årlige stigning med dagens tal.

Det her er bestemt positivt for både virksomheder og forbrugere. Virk­som­he­der­nes om­kost­nings­pres er lettet, og prisstigninger overfor forbrugerne bliver med det mindre sandsynlige. Der er stadig et prispres overfor danskerne, men det her med til at definere, at vi har nået toppen for inflationen, som vil falde herfra.

Trods de gode tegn, så er det dog endnu for tidligt at ånde fuldstændig lettet op. Næsten halvdelen af virksomhederne i detailhandlen har hævet priserne overfor kunderne de seneste tre måneder, og yderligere 48% påtænker at gøre det over de kommende tre måneder. I industrien har 32% hævet priserne, mens 31% forventer at gøre det. I ser­vi­ce­er­hver­ve­ne er det 19%, som har gjort, og 21% som vil gøre det. Prispresset for danskerne er derfor fortsat til stede, men aftagende. Hertil kan ny stigninger i ikke mindst energipriserne få pro­du­cent­pri­ser­ne til at skyde op igen.

I december faldt inflationen til 8,7%. Inflationen er nu faldet to måneder i træk, efter inflationen ramte det højeste i 40 år på over 10% i oktober. Den aktuelle inflation betyder, at en gennemsnitlig dansk børnefamilie skal have omkring 40.000 kr. mere op af lommen i årligt forbrug.

Den årlige stigning i pro­du­cent­pri­ser­ne er især båret af højere råvarepriser. Ener­gi­for­sy­nin­gen er over det seneste år steget med 21%, og rå­sto­find­vin­din­gen er steget med 66%. Fremstillingen er steget med 7% sammenlignet med sidste år.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i priserne i de varer, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder. Pro­du­cent­pri­ser­ne er en sammensætning af det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det).

Relaterede artikler