Beskæftigelsen slår ny rekord

Arbejdsmarkedet er på en helt vildt imponerende rejse. Alene i 2023 er kommet næsten 30.000 flere personer kommet i arbejde. Beskæftigelsesrekorderne sker til trods for lavere efterspørgsel i økonomien. Vi forventer dog, at vi et stykke ind i 2024 vil begynde at se fald i beskæftigelsen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen steg med 1.343 personer i oktober, når der tages højde for sæson. Beskæftigelsen slår ny rekord med dagens tal, hvor der nu er 3.003.200 lønmodtagere i arbejde. Beskæftigelsen er i dag 200.000 højere end før corona.

Beskæftigelsen slår ny rekord. Ar­bejds­mar­ke­det er på en helt vildt imponerende rejse. Alene i 2023 er kommet næsten 30.000 flere personer kommet i arbejde. Be­skæf­ti­gel­ses­re­kor­der­ne sker til trods for lavere efterspørgsel i økonomien. Købekraften hos forbrugerne er svækket, der er højere renter samt nedgang i industrien, men beskæftigelsen parerer slagene og bliver ved med at stige. Fremgangen er dog den laveste i år, så tempoet går ned.

Mere friske tal for ar­bejds­mar­ke­det over jobopslag viser samtidig, at efterspørgslen efter arbejdskraft fortsat er pæn. I november blev der slået mere end 25.000 nye stillinger op, ifølge tal fra Jobindex. Det er flere end i de foregående måneder, og stil­lings­op­sla­ge­ne er stadig en smule højere end før corona. Derfor er det ikke umuligt, at der er nye be­skæf­ti­gel­ses­re­kor­der i sigte i den allernærmeste fremtid.

Vi forventer, at vi et stykke ind i 2024 vil begynde at se fald i beskæftigelsen. Ar­bejds­mar­ke­det reagerer typisk med forsinkelse, og dansk økonomi er i teknisk recession med faldende BNP de seneste to kvartaler. Der kan være en forsinkelse på helt op mod et år, fra økonomien er gået ned i tempo, til det rammer ar­bejds­mar­ke­det. Og her står vi i bund og grund nu. Vi forventer dog en blød landing for økonomien og ar­bejds­mar­ke­det, som står stærkt.

Vores forventning om et fald i beskæftigelsen til næste år kommer af, at store dele af industrien oplever en ringere efterspørgsel i øjeblikket. Også pri­vat­for­bru­get er faldet med forbrugernes svækkede købekraft fra sidste år høje inflation og efterfølgende stigende renter. Eksporten er i tillæg i en mere udfordrende tid med skrumpende økonomi i flere af vores sam­han­delslan­de.

Relaterede artikler