Antallet af ledige stillinger falder

Der er stadig mange ledige stillinger til jobsøgende danskere. Før coronakrisen var der i gennemsnit omkring 35.000 ledige stillinger i kvartalet, mens det i dag er tættere på 55.000. Det er er verden til forskel.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 1. kvartal var 57.734 ledige stillinger i den private sektor i Danmark, når der tages højde for sæson. Det er 4.160 færre sammenlignet med foregående kvartal. Det er fire kvartal i træk, at antallet af ledige stillinger falder. I den periode er de faldet med næsten 12.000, hvilket svarer til et fald på -17%.

I en historisk kontekst er antallet af ledige stillinger dog fortsat meget højt. Sammenlignet med tiden før coronakrisen, som sparkede gang i nogle vilde bevægelser på ar­bejds­mar­ke­det, så var der i 1. kvartal i år næsten 60% flere ledige stillinger på det danske jobmarked.

Der er stadig mange ledige stillinger til jobsøgende danskere. Før coronakrisen var der i gennemsnit omkring 35.000 ledige stillinger i kvartalet, mens det i dag er tættere på 55.000. Det er er verden til forskel, selvom billedet ikke er helt det samme som for et år siden. Der er stadig efterspørgsel efter arbejdskraft efter en tid med mangel på arbejdskraft. Derfor ser vi, at virksomhederne fortsat suger arbejdskraft til sig og sender beskæftigelsen op i den ene rekord efter den anden.

Ar­bejds­mar­ke­det står stærkt med en rekordhøj beskæftigelse. Alene i årets første tre måneder er der kommet mere end 12.000 flere i arbejde, og beskæftigelsen nærmer sig svimlende 3 mio. personer. Samtidigt har vi senest set nye små lille fald i ledigheden, mens også le­dig­heds­pro­cen­ten er meget lav historisk set.

Farten er dog ved at sænke sig, og antallet af ledige stillinger daler i forhold il for et år siden. Og det forventer vi, vil fortsætte. Vi må erkende, at modvind har ramt den danske økonomi. Massiv inflation og renter, der er drønet i vejret, har svækket danskernes købekraft. Det går ud over pri­vat­for­bru­get som står for næsten halvdelen af aktiviteten i den danske økonomi. Modvinden er så småt ved at indhente ar­bejds­mar­ke­det, og vi forventer, at der venter en tid med lavere beskæftigelse, stigende ledighed og færre stil­lings­op­slag. Et mere afdæmpet tempo kommer dog til at ramme på et stærkt udgangspunkt for ar­bejds­mar­ke­det, så den lavere fart vil ikke slå bunden ud af ar­bejds­mar­ke­det.

Relaterede artikler