Producentpriserne er steget med 35% på 1 år

Producentpriserne stiger mere end tre gange så hurtigt som for et år siden.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Salget i hoteller og restauranter steg 6% i 3. kvartal - men endnu lang vej tilbage

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­sin­dek­set for varer er steget med 35,0% i juli sammenlignet med samme måned sidste år. Det er marginalt mindre end i juni, hvor stigningen lød på 35,2%, og dermed bevæger vi os en smule længere væk fra forårets top, hvor stigningen nåede over 37% i både april og maj.

Gennem de første syv måneder i 2022 har pro­du­cent­pri­ser­ne ligget 34,6% højere sammenlignet med samme periode året før. Stigningen i pro­du­cent­pri­ser­ne har i år været på det højeste i statistikkens historie, som går tilbage til 2006.

Det er blevet mærkbart dyrere at drive virksomhed. Pro­du­cent­pri­ser­ne stiger mere end tre gange så hurtigt som for et år siden. Det er også noget, som de danske forbrugere mærker til, da en del af om­kost­nings­pres­set i øjeblikket bliver skubbet videre til forbrugerne i form af højere for­bru­ger­pri­ser. Og det ser ikke ud til at være helt slut endnu for de danske forbrugere, selvom vi begynder at nærme os toppen af pris­stig­nings­b­jer­get, for mange virksomheder forventer fortsat at sætte priserne op.

I detailhandlen forventer knap 60% af butikkerne at hæve priserne de kommende tre måneder, hvor det alene i handlen med fødevarer er oppe på lidt over 80%. I industrien er det 35%, mens det i byggeriet og i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne er mere end 10% i begge tilfælde. Set i historisk sammenhæng er der for alle erhverv tale om høje niveauer.

Stigningen i for­bru­ger­pri­ser­ne ramte i juli 8,7%, som er den kraftigste stigning i for­bru­ger­pri­ser­ne i næsten fire årtier. Det er især drevet af energi og fødevarer, men pris­stig­nin­ger­ne har bredt sig ud gennem de seneste måneder. Selvom vi forventer en top i inflationen indenfor de kommende måneder, kan danskerne dog ikke ånde helt lettet op endnu, hvilket dagens tal kun synes at bekræfte.

Baggrunden for de eksploderende pro­du­cent­pri­ser skyldes højere energipriser, råvarepriser og globale flaskehalse, der lægger pres på kapaciteten og presser priserne op. Ruslands invasion af Ukraine samt cor­o­na­ned­luk­nin­ger i Kina har skubbet yderligere til prispresset. I den seneste tid har der dog været en opblødning i de globale fødevarepriser, som i juli oplevede det kraftigste månedlige fald i næsten 14 år. Det sker som følge af, at der igen bliver sejlet korn ud af Ukraine. Samtidig er også prisen på olie faldet. Ener­gi­for­sy­nin­gen i pro­du­cent­pri­sin­dek­set er det seneste år steget med 185% i juli i forhold til sidste år. Samtidig er rå­sto­find­vin­ding steget 136%. Fremstillingen, der har den største vægt i indekset, er steget med knap 14%. Kun stig­nings­tak­ten i rå­sto­find­vin­ding er aftaget i forhold til sidste måned.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i de priser, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder og kan bruges som indikator for retningen i for­bru­ger­pri­ser­ne. Pro­du­cent­pri­ser­ne er en sammensætning af det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det).

Relaterede artikler