Ledigheden rammer lavpunkt fra 2008

Det sætter en tyk streg under, at dansk økonomi og dansk arbejdsmarked er kommet stærkt ud af coronkrisen.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Vi arbejdede 10 mio. færre timer i 1. kvartal

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden faldt med 900 personer i april, når der tages højde for sæson. Det betyder, at antallet af bruttoledige nu lyder på 70.000 fuld­tids­per­so­ner. For et år siden var der knap 127.000 ledige i Danmark, som i coronakrisen toppede på mere end 155.000 personer.

Le­dig­heds­pro­cen­ten falder til 2,4% i april, hvilket er på niveau med lavpunkt fra maj 2008. Før coronakrisen lød ledigheden på 3,6% og toppede undervejs i krisen på 5,4%.

Det er ret utroligt, at vi i dag ser ledigheden ramme bunden fra 2008. Det har været undervejs i næsten to år efter ledigheden toppede i begyndelsen af coronakrisen. Og det sætter en tyk streg under, at dansk økonomi og dansk arbejdsmarked er kommet stærkt ud af coronkrisen. 

Ledigheden kan endda komme længere ned, da der er høj fart på ar­bejds­mar­ke­det i øjeblikket. Joboplagene viser uforandret styrke og mange virksomheder melder så sent som i maj om stigende mangel på arbejdskraft.

Bagsiden af den lave ledighed er, at mange virksomheder melder om eller tæt på rekordstor mangel på arbejdskraft. I byggeriet melder 45% af virksomhederne om mangel på arbejdskraft i maj, mens det er er 43% i industrien og 41% i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne. Det tegner et skarpt billede af de nuværende udfordringerne i dansk økonomi med stigende pres på kapaciteten. Og det bider samlet set på økonomiens potentiale.

Hertil kommer den øgede usikkerhed i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine, der kan og vil påvirke dansk økonomi negativt gennem flere kanaler. Risiciene for at vi kan komme til at stå overfor en ny virkelighed på ar­bejds­mar­ke­det og i dansk økonomi er store i øjeblikket. Billedet for fremtiden er om noget sløret lige nu, om end vi på nuværende tidspunkt dog er fortrøst­nings­ful­de på dansk økonomis vegne.

Relaterede artikler