Forbrugertilliden falder

Det er især synet på familiens egen økonomi, som driver faldet i februar. Dog ligger niveauet fortsat pænt.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Den lave inflation fortsætter – og det sparer danskerne penge!

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at for­bru­ger­til­li­den falder til -3,2 fra -1,5 i januar. For­bru­ger­til­li­den befinder sig dermed på det laveste i næsten et år. Vi skal således tilbage til marts sidste år for at finde en lavere for­bru­ger­til­lid. Inden krisen ramte, var for­bru­ger­til­li­den på omkring 4, og var knap nede og runde -12 i begyndelsen af coronakrisen.

Højere energipriser trækker veksler på danskernes økonomi, og det bider ikke overraskende på for­bru­ger­til­li­den. Vi ser netop også, at det er synet på egen økonomi og danskernes købelyst som tager de største slag her i februar. Danskerne oplever lige den kraftigste stigning i for­bru­ger­pri­ser­ne siden 1989 med undtagelse af en enkelt måned i 2008. Stigningen i for­bru­ger­pri­ser­ne tog for alvor fart gennem efteråret og ind i vinteren.

De seneste tal viser, at de danske for­bru­ger­pri­ser steg med 4,3% i januar i forhold til samme måned for et år siden. For et år siden steg for­bru­ger­pri­ser­ne blot 0,6%, så der er tale om et markant løft i inflationen. En børnefamilie skal i dag bruge op mod 20.000 kr. mere for at købe de samme varer og tjenester i forhold til for et år siden.

Det er især synet på familiens egen økonomi, som driver faldet i februar. Dog ligger niveauet fortsat pænt, men ikke desto mindre et fald, som er med til at trække for­bru­ger­til­li­den en anelse ned. Gennem krisen har forbrugerne ikke for alvor været nervøse omkring egen økonomi. For­bru­ger­til­li­den har derfor været holdt oppe af danskernes syn på egen økonomi, hvilket bestemt er positivt, da det understøtter pri­vat­for­bru­get. Netop pri­vat­for­bru­get har været en drivkraft i det danske økonomiske opsving.

Omvendt løfter danskerne for­vent­nin­ger­ne til Danmarks økonomi. Danmark har netop kunne præstere den stærkeste vækst i 15 år. Samtidig slår beskæftigelsen rekorder i Danmark, hvor der aldrig tidligere har været så mange i arbejde som i dag. Ledigheden er banket ned i det laveste siden 2008. Forbrugernes vurdering af Danmarks økonomiske situation har været ekstremt udsat i perioder under coronakrisen. Men tilliden til dansk økonomi er i den grad kommet på fode igen, og vi må erkende, at det også har god grobund i sig.

Relaterede artikler