Forbrugerpriserne stiger det hurtigste siden 1985

Det her gør ondt på de danske husholdningsbudgetter.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Næsten 70% af dagligvarebutikkerne vil hæve priserne

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at de danske for­bru­ger­pri­ser steg 5,4% i marts i forhold til samme måned for et år siden. Det er den inflation i mere end 35 år. I februar lød inflation på 4,8% og tager dermed et nyt kraftigt hop op i marts.

For­bru­ger­pri­ser­ne stiger med det hurtigste siden 1985. For et år siden oplevede danskerne en inflation på mindre end 1%, og den er nu mere end fem gange så høj. Der er ganske enkelt tale om et meget markant løft i for­bru­ger­pri­ser­ne for danskerne.

Det her gør ondt på de danske hus­hold­nings­bud­get­ter. Danskerne mærker de kraftigste prisstigninger siden 1985. Gør vi det op i kroner skal en børnefamilie i dag bruge op mod 25.000 kr. flere penge for at opretholde det samme forbrug som for et år siden.

Den voldsomme inflation er især drevet af energi, men også fødevarer er begyndt at trække veksler på danskernes forbrug. Helt overordnet er de højere for­bru­ger­pri­ser primært drevet på forbruget af varer, som i marts er steget med 8,1% i pris i forhold til samme måned sidste år. Det er særligt elektricitet, fødevarer, brændstof og gas, som driver de højere priser.

Den tårnhøje inflation kan tilmed ramme danskerne bredere endnu. Rekordmange virksomheder melder om pris­for­hø­jel­ser over den kommende tid. Baggrunden er, at det naturligvis ikke alene er forbrugerne, som oplever højere energipriser. Det gør virksomhederne også, at det kan få mange til at vælte en del af de højere omkostninger over på forbrugerne med prisstigninger.

Næsten hver andet detailbutik forventer at hæve priserne de kommende tre måneder. Og isoleret set på dag­lig­va­re­bu­tik­ker­ne er det op mod 70%, som venter at hæve priserne. Der er aldrig tidligere registreret så høje andele af virksomheder, som varsler at sætte priserne op ,og det kommer danskerne til at mærke. I industrien er det 38% og 18% hos ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, og begge steder er det ligeledes markant højere end for et år siden.

Virk­som­he­der­nes pro­du­cent­pri­ser ligger 31% højere end for et år siden. Også her er det energi og råvarer, som trækker det største læs. Og det er en del af den regning, som bliver sendt videre til forbrugerne.

Relaterede artikler