Forbrugerpriserne i nyt hop

Inflationen viser virkelig høje takter, og det bider gevaldigt på husholdningsbudgetterne.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Den lave inflation fortsætter – og det sparer danskerne penge!

Stigningen i for­bru­ger­pri­ser­ne tager til på ny. Det viser netop of­fent­lig­gjor­te tal over det EU-harmoniserede for­bru­ger­pri­sin­deks fra Danmarks Statistik og Eurostat, som er en sammenlignelig statistik mellem EU-landene.

Ifølge den nye statistik lyder den danske inflationen på 6,0% i marts, hvilket er en stigning fra 5,3% i februar. Det er samtidig det højeste i statistikkens levetid, som går tilbage til 1997. Vi ved i tillæg fra Danmarks statistiks egen opgørelse med længere historik, at inflationen i Danmark i marts ramte det højeste siden 1985. Skruer vi tiden blot et år tilbage, lød inflationen på mindre end 1%.

Inflationen viser virkelig høje takter, og det bider gevaldigt på hus­hold­nings­bud­get­ter­ne. Det er særligt energi, brændstof og fødevarer, som trækker ekstra kroner ud af danskerne. Den høje inflation er med meget stor sandsynlighed ikke forbi for danskerne endnu. Mange virksomheder forventer at hæve priserne over de kommende måneder, så der er endnu bredere prisstigninger på vej til de danske husholdninger.

Virk­som­he­der­nes pro­du­cent­pri­ser ligger hele 35% højere end for et år siden, hvor det også her især er energi og råvarer, som gør livet dyrere for danske virksomheder. Det kommer de danske forbrugere til at opleve ved, at flere virksomheder vil hæve priserne over den kommende tid. I marts svarede knap 70% af de­tail­virk­som­he­der­ne, at de forventer at hæve priserne over de kommende tre måneder, mens det er næsten halvdelen af de­tail­virk­som­he­der­ne set under ét. I industrien er det 38% og i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne knap hver femte virksomhed.

Det kraftige hop i inflationen skyldes ikke mindst energipriserne, hvor vi også kan tillægge globale flaskehalse, et spring i råvarepriser og markant højere fragtpriser. Vi ser endnu ikke tegn på kraftige stigninger i lønnen, selvom det danske arbejdsmarked er presset med laveste ledighed siden 2008, og hvor mange virksomhederne melder om mangel på arbejdskraft. Såfremt det sætter sig i løndannelsen, kan det også skubbe yderligere til for­bru­ger­pri­ser­ne.

I EU som helhed rammer inflationen 7,8% i marts mod 6,2% i februar, mens inflationen rammer 7,4% i eurozonen fra 5,9% i februar.

Relaterede artikler