Dansk økonomi voksede i 3. kvartal

3. kvartal byder på en pæn vækst for dansk økonomi set i lyset af massiv modvind.

Kollaps i dansk økonomi spids mindre end antaget

Nye tal viser, at BNP i Danmark steg med 0,5% i 3. kvartal. Det er en bekræftelse af BNP-indikatoren. I 2. kvartal voksede økonomien med 0,8%, mens den skrumpede i 1. kvartal med -0,5%. Det betyder samlet, at dansk økonomi i dag er 0,8% større end ved årets begyndelse.

Wow, det er en pæn vækst for dansk økonomi set i lyset af den massive modvind. Og selvom væksten er blevet en smule mindre, så bliver dansk økonomi stadig større. Året har ellers været præget af den højeste inflation i 40 år og en kæmpemæssig økonomisk usikkerhed efter Ruslands invasion af Ukraine. Og selvom det måske virker som lang tid siden efterhånden, så begyndte året også med høj coronasmitte og nedlukning. Men alligevel har dansk økonomi formået at blive større, og det må man tage hatten af for.

Der venter nu en svær tid. Udfordringer tårner sig op, og det risikerer at slå løs på pri­vat­for­bru­get, eksporten og in­ve­ste­rin­ger­ne. Fællesnævneren for dem alle er høj inflation, øget om­kost­nings­pres og voldsomt slørede udsigter for den nære fremtid. Vi forventer at kunne se det i væksttallene den kommende tid med en overhængende risiko for, at dansk økonomi vil skrumpe for en periode.

Vi forventer, at væksten i år vil lande på omkring 3%. Det vil være utrolig flot i sig selv i et år med modvind. Vi skal dog huske på, at en stor del af væksten skyldes det flotte momentum gennem 2021, som præsterede den stærkeste vækst i 27 år. Det betyder, at 2022 er startet ud med rekordstor økonomi. Økonomien er så bygget en smule videre op, og dermed vil 2022 ende med at være omtrent 3% større i gennemsnit end 2021. Til næste år forventer vi, at BNP-væksten vil ende tæt på 0%.

Pri­vat­for­bru­get har haft et svært 2022 med tilbagegang i alle tre kvartaler. Og det vil blive yderligere udfordret henover vinteren, hvor danskerne oplever de kraftigste prisstigninger i 40 år. Købekraften bliver ganske enkelt suget ud af de danske hus­hold­nings­bud­get­ter, og det vil påvirke pri­vat­for­bru­get. Pri­vat­for­bru­get udgør næsten halvdelen af dansk økonomi og spiller en stor rolle for økonomien. Samtidig står eksporten overfor en svær tid, og særligt hvis den europæiske økonomi bliver hårdt ramt, så vil risikoen for dansk eksport også være mærkbar. Hertil vil in­ve­ste­rin­ger­ne ligeledes være negativt påvirkede af den store usikkerhed.

De dystre udsigter for økonomien står heldigvis ikke uden modstykke. Den næste udfordrende svære tid sker på et ekstremt stærkt udgangspunkt med rekordstor dansk økonomi, rekordmange i beskæftigelse og laveste ledighed siden 2008. Samtidig er danskerne samlet set velpolstrede med store opsparinger og en solid buffer til en svær tid. Vi forventer, at den kommende periode bliver svær, men at kommer ud på den anden side i fornuftig stand.

Relaterede artikler