Dansk økonomi voksede 1,1% i 3. kvartal

Kursen er sat mod højeste vækst i minimum 15 år.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Kollaps i dansk økonomi spids mindre end antaget

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at BNP steg med 1,1% i 3. kvartal. Det er en opjustering i forhold til opgørelsen for omkring tre uger siden, som lød på 0,9%. Væksten i 2. kvartal lød på 2,1%, mens økonomien omvendt skrumpede med -0,4% i 1. kvartal. Dansk økonomi har aldrig været større end nu, og økonomien er målt på BNP 2,2% større end før coronakrisen.

Dansk økonomi har kurs mod højeste vækst i minimum 15 år. Det er tilmed ikke umuligt, at væksten kan ende som den højeste i 27 år. På rekordtid er vi gået fra afmatning til markant vækst, og dansk økonomi har vist sin robusthed under coronakrisen. Økonomien er vokset til rekordstor størrelse, og der har aldrig været så mange i arbejde som nu. Jeg er godt gammeldags betaget over storformen i dansk økonomi.

Vi ser, at væksten i dansk økonomi i år kan kravle over 4%, hvilket i det tilfælde vil være den højeste vækst siden 1994. Til næste år forventer vi vækst på omkring 3%. I 2020 skrumpede økonomien med 2,1% med baggrund i coronakrisen.

De danske forbrugere udgør en helt stor vækstmotor i dansk økonomi. I 3. kvartal voksede forbruget med 2,4% og bidrager flot til fremgangen i økonomien. Danskerne har ophobet forbrugssult i coronatiden, og forudsætningen for et højt forbrug har været stærkt med rekordmange i arbejde, stor jobsikkerhed og massive opsparinger hos danskerne, hvor mere end 1 billion kroner er hobet op på danskernes bankkonti. Set for 2021 som helhed ligger pri­vat­for­bru­get 4,2% højere end i 2020 og 2,1% højere end før coronakrisen i 2019. Til næste år ser vi en mere flad udvikling i danskernes forbrug, mens nettoeksporten kommer til at spille en større rolle i danske vækst.

BNP er et vigtig og elementært tal for økonomien, men det kan ikke stå alene og ofte udsat for betydelige revideringer. Det er væsentligt at holde sig for øje, når fi­nans­po­li­tik­ken skal doseres. Andre tal peger dog i samme retning i øjeblikket, nemlig om stærk fremgang i dansk økonomi. Kaster vi et blik på beskæftigelsen, brager den fortsat frem og vidner om høj fart i økonomien.

Tilværelsen for dansk økonomi er lys i øjeblikket, men opmærksomheden bør samtidig rettes mod to risici. Senest har Omikron vist, at pandemien stadig er her, og det har potentialet til at bide på økonomien, hvor nye restriktioner også er indført. Det kommer dog langt fra til at forårsage de økonomiske slag som tidligere under krisen. Forbrugere og virksomheder er blevet mere trygge omkring til­ste­de­væ­rel­sen af en pandemi, og re­ak­tions­møn­stre­ne er mere kendte. Det vil mildne de økonomiske slag markant. Den anden risiko er overophedning. Vi står ikke i en aktuel overophedning, men sand­syn­lig­he­den er tiltaget med den høje fart i økonomien, hvor ledigheden har ramt sit laveste siden 2008 og fortsat peger ned. Vi ser, at risikoen for overophedning kommer til at veje tungere i 2022 end risikoen for nye tilbageslag fra corona.

Relaterede artikler