Beskæftigelsen stiger 17.000 og slår ny rekord

Beskæftigelsen stiger med en fart, som man før corona ville have set dybt beundringsværdigt på

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Antallet af langtidsledige skumper

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen steg 17.342 i november, når der tages højde for sæson. Samtidig justeres de foregående måneder op. Det betyder, at der for første gang nogensinde er mere end 2,9 mio. i beskæftigelse i Danmark med nu 2.915.000 lønmodtagere i Danmark.

2021 har budt på en meget kraftigt be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang. I årets første 11 måneder er kommet svimlende 139.000 flere i arbejde. Beskæftigelsen er nu 114.000 højere sammenlignet med før coronakrisen.

Beskæftigelsen tordner videre i et vanvittigt tempo. Den stiger med en fart, som man før corona ville have set dybt be­un­drings­vær­digt på. Beskæftigelsen er allerede rekordhøj, og det er en rekord, som aktuelt udbygges markant måned efter måned. Det er enormt glædeligt og tegner et tydeligt billede af den gode tid, som dansk økonomi står i. Vi må dog også erkende, at den høje fart giver mere og mere næring til en snigende bekymring om, hvorvidt farten er for føj i økonomien. Vi står ikke i en overophedning, men risikoen er tiltagende.

I 2022 forventer vi, at beskæftigelsen vil vokse med yderligere 30.000 fra begyndelsen til slutningen af året. Det vil dermed være en markant lavere be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang end i 2021, men altså fortsat fremgang og nye rekorder i sigte. Efterspørgslen efter arbejdskraft er fortsat tårnhøj, hvor antallet af jobopslag slår rekord måned efter måned. En vinter med høj smitte og et øget re­strik­tions­ni­veau kommer højest til at være et bump på vejen, når be­skæf­ti­gel­ses­tal­le­ne for vinteren gøres op.

Der er sjældent roser uden torne, og be­skæf­ti­gel­ses­tal­le­ne er heller ingen undtagelse. I takt med at beskæftigelsen er sendt mod nye rekorder og ledigheden banket ned i det laveste i 13 år, så melder en relativ stor del af virksomheder om mangel på arbejdskraft. I december meldte 41% af byg­ge­virk­som­he­der­ne om mangel på arbejdskraft, mens det var 38% i industrien og 38% hos ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne. Manglen på arbejdskraft ligger på de højeste niveauer, som nogensinde er registreret, hvilket i høj grad er trukket af de stærke takter i dansk økonomi. Oveni det kommer et forhøjet behov for arbejdskraft forbundet med corona, hvor smitten henover vinteren og behovet for testpersonale og andet har været intensiveret.

Relaterede artikler