Beskæftigelsen i ny rekord

En ny trussel for økonomien er tilføjet efter Ruslands invasion af Ukraine.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Vi arbejdede 10 mio. færre timer i 1. kvartal

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen steg med 3.577 i januar, når der tages højde for sæson. Det betyder, at beskæftigelsen slår ny rekord med nu 2.919.000 lønmodtagere i arbejde i Danmark i dag. Der er med dagens tal er der 157.000 flere i beskæftigelse end for et år siden.

Jobmarkedet drøner derudaf uden at se sig tilbage. Selvom tempoet er gået ned, så er beskæftigelsen nu steget i 12 måneder i træk, og det er nogle helt abnorme be­skæf­ti­gel­ses­stig­nin­ger, som vi har været vidne til. Fremgangen i beskæftigelsen er et tydeligt udtryk for det høje tempo, som har præget dansk økonomi. Vi har netop præsteret højeste vækst i 27 år, og beskæftigelsen bliver ved med at slå den ene rekord efter den anden.

Den høje fart har dog givet næring til en snigende bekymring om, hvorvidt farten er for høj i økonomien. Vi står ikke i en overophedning, men risikoen har været tiltagende. En del peger dog på, at tempoet går videre ned i 2022 og lette noget af presset for risikoen for en eventuel overophedning.

En ny trussel for økonomien er tilføjet efter Ruslands invasion af Ukraine. Det påvirker rammerne for ny be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang. Krigen kan særligt ramme dansk økonomi gennem ringere eks­port­ud­sig­ter, afdæmpet in­ve­ste­rings­lyst samt ringere forudsætninger for pri­vat­for­bru­get ovenpå de markante prisstigninger, som danskerne står overfor med højeste inflation siden 1980’erne. Og det kan alt sammen betyde en mere afdæmpet efterspørgslen efter arbejdskraft.

Vi forventer, at beskæftigelsen fortsat vil stige i 2022, men dels er usikkerheden høj lige nu, dels vil ny fremgang vil være i et mere afdæmpet tempo. De første måneders tal for dansk økonomi har været i god stand, og den meget høje efterspørgsel efter arbejdskraft er fuldt ud intakt ved begyndelsen af 2022 med rekordmange stil­lings­op­slag. Men der er tungtvejende risici for dansk økonomi over den kommende tid, særligt fokuseret omkring de økonomiske konsekvenser efter Rusland invasion af Ukraine og de efterfølgende sanktioner. Årets be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang kommer dermed ikke til­nær­mel­ses­vist til at kunne måle sig med sidste års kraftige fremgang.

Den ekstremt høje fart på det danske arbejdsmarked har samtidig medført, at mange virksomheder melder om mangel på arbejdskraft. Næsten 50% af byg­ge­virk­som­he­der­ne melder om mangel på arbejdskraft, mens det er omkring 40% i industrien og i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne. Det er for alle erhverv på rekordhøje niveauer. Sammen med den dybt imponerende be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang er ledigheden skrumpet mærkbart i Danmark, som i dag lyder på knap 77.000 personer. Det svarer til en le­dig­heds­pro­cent på 2,7% og er dermed ikke langt fra midten af 00’erne, hvor ledigheden bundede i 2,4%.

Relaterede artikler