4 grunde til at undersøge, hvem der "arver" din pension

Danmark er det land i verden, der har den største pensionsformue i forhold til BNP, viser tal fra OECD. Alligevel er det kun de færreste af os, der har overblik over, hvem pensionsopsparingen tilfalder, hvis vi dør tidligere end forventet. Kilde: Chefjurist i TestaViva Jeppe Paaske

1. Pensionen kan tilfalde de "forkerte"

Hver dansker sparer i gennemsnit over 780.000 kroner op til deres pension ifølge Danmarks Statistik, og danskernes pensionsformue vokser år for år. Alligevel ved mange danskere ikke, hvem der får pensionen og/eller livs­for­sik­rin­gen udbetalt, hvis de dør tidligere end forventet. Og for mange danskere kan det potentielt betyde, at pensionen eller for­sik­rings­ud­be­ta­lin­gen tilfalder andre end dem, som vedkommende selv ønsker som førstearvinger. 

2. Testamente afgør ikke, hvem der får din pension

Mange danskere tror fejlagtigt, at et testamente bestemmer, hvem der skal have din pension eller livs­for­sik­rin­ger udbetalt. Men til forskel fra din bolig, bil, almindelige opsparing mv. er det netop ikke arveloven og/eller et testamente, der bestemmer, hvordan din pension skal fordeles mellem dine efterladte.

Det er din pensions- eller for­sik­rings­af­ta­le, der bestemmer, hvem din pension tilfalder. Du kan vælge at begunstige en enkelt navngiven person eller flere personer i aftalen. Hvis du ikke selv tager stilling, vil din pen­sions­ord­ning eller livsforsikring automatisk blive udbetalt til din “nærmeste pårørende” ved din død.

3. Mange typer familier i Danmark

Over halvdelen af de danske børnefamilier er kernefamilier bestående af par med fælles børn under 18 år. I disse tilfælde vil din ”nærmeste pårørende” være din ægtefælle eller registrerede partner.

Resten af de danske børnefamilier er sammensat på 36 forskellige måder. I disse fa­mi­lie­kon­stel­la­tio­ner tilfalder pensionen ikke nødvendigvis din samlever. Er din pension oprettet før 1. januar 2008, arver din samlever kun din pension, hvis du har begunstiget vedkommende med navn. Er din pension oprettet efter 1. januar 2008, arver din samlever kun din pension, hvis I lever op til en række kriterier. Alt sammen forudsætter, at du ikke har ændret begunstigelsen efterfølgende.

4. Det er nemt at oprette en begunstigelseserklæring

Ønsker du at ændre i dine begunstigede, kan du som kunde i Arbejdernes Landsbank nemt og enkelt oprette en be­gun­sti­gel­se­ser­klæ­ring online hos TestaViva. Så du er sikker på, at det er "de rigtige" personer, som får dine pen­sions­op­spa­ring og for­sik­rings­ud­be­ta­lin­ger udbetalt, hvis du dør tidligere end forventet.

Reglerne på pen­sions­om­rå­det ændrer sig hele tiden. Det gør dit liv nok også. Derfor er det en rigtig god ide løbende at holde øje med, hvem der står som begunstiget på din pen­sions­ord­ning. Ønsker du at ændre på dine begunstigede, kan du altid opdatere din be­gun­sti­gel­se­ser­klæ­ring hos TestaViva. 

Se også