Hvem skal have din pension udbetalt, når du dør?

Begunstigelse handler om at tage stilling til, hvem der skal have din pension og dine forsikringsudbetalinger, hvis du dør tidligere end forventet. Hvis ikke du selv tager stilling, vil pengene blive udbetalt til din "nærmeste pårørende", som du kan læse mere om herunder. Se også hvem du selv kan vælge at begunstige, hvis du ønsker ændringer.

Hvem er dine "nærmeste pårørende"?

Det er tidspunktet for oprettelsen af din pensionsordning og begunstigelse, der afgør, hvordan ”nærmeste pårørende” defineres - se hvordan herunder. Hvis du er enig i rækkefølgen på dine begunstigede, skal du ikke foretage dig noget. Hvis du ønsker ændringer, skal du kontakte dit pensions- og forsikringsselskab eller os.

Sådan defineres dine "nærmeste pårørende" (i prioriteret rækkefølge):

 1. Ægtefælle/registreret partner
 2. Samlever i æg­te­skabs­lig­nen­de forhold, hvor et af følgende gælder:
  • Ved dødsfaldet har I boet sammen i to år
  • Ved dødsfaldet bor I sammen og har, har haft eller venter barn sammen. 
 3. Livsarvinger, dvs. børn, børnebørn osv. 
 4. Arvinger ifølge testamente 
 5. Øvrige arvinger efter arveloven (forældre, bedsteforældre osv.)

TestaViva

Opret nemt en begunstigelseserklæring. TestaViva er et helt særligt tilbud til dig, der er kunde i Arbejdernes Landsbank.

Hvem kan du begunstige?

Du har forskellige muligheder for at vælge begunstigelse, alt afhængigt af om der er fradragsret for indbetalingen til dine pensions- og for­sik­rings­ord­nin­ger. 

På fradrags­be­ret­ti­ge­de ordninger kan du vælge:

 • Ægtefælle/registreret partner
 • Frasepareret eller fraskilt ægtefælle/registreret partner
 • Børn og deres efterkommere (livsarvinger)
 • Ægtefælle/registreret partners egne børn (også efter eventuel separation og skilsmisse) og deres efterkommere
 • Samlever (én person, som du har fælles bopæl med ved indsættelsen)
 • Samlevers børn og deres efterkommere
 • Begrebet ”nærmeste pårørende”
 • Ingen begunstigelse, dvs. udbetalingen sker til boet

På ikke fradrags­be­ret­ti­ge­de ordninger kan du vælge:

 • Du kan frit vælge, hvem du vil indsætte som begunstiget, fx dine forældre eller en velgørende forening.

 

Se også

Kontakt os og hør mere om dine muligheder

Ønsker du at mere information om begunstigelse og dine muligheder, kan du ringe til os på 38 48 48 00. Vi er til rådighed alle hverdage kl. 8.00-20.00 og weekend 10.00-16.00. Vi kan også ringe dig op - udfyld nedenstående formular, og vi vil kontakte dig telefonisk inden for to hverdage.

Emne

Undlad venligst at skrive dit CPR-nummer eller andre personfølsomme informationer her.

Dine oplysninger

Hvilket tidsrum vil du helst kontaktes i?

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.