Links til den kundevendte IT-plads

Her er en række internet-sider, som vi kan have brug for, at du benytter, når vi skal rådgive dig via en pc i banken.

Gå til budgetændring

Log på AL-NetBank

Log på Skat

Log på e-Boks

Log på Pensionsinfo

 

Øvrige links

Rentesatser - Indlån 

Rentesatser - Udlån

Prislister 

For­ret­nings­be­tin­gel­ser og brugerregler 

Send dokumenter og beskeder

 

Link til AL-medarbejdere

Mangler der links, så kontakt bankens IT-afdeling.

Print 

Du tilslutter den kundevendte pc til printeren via USB-kabel. Kablet er fastmonteret på filialernes printere.
Tryk CTRL P - Skift - Vælg printeren
Kunden kan også indlevere digitale dokumenter via AL-NetBank.