Legitimation fra privatkunder

Legitimation fra privatkunder

Arbejdernes Landsbank er – ligesom alle andre pengeinstitutter - underlagt reglerne i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at vi er forpligtet til at kunne dokumentere vores kunders identitet og måder at bruge banken på. 

Herunder kan du se, hvilke oplysninger vi beder om fra dig. Kravene gælder både nye og nuværende kunder - også selvom du har været kunde hos os længe, vil du blive bedt om at levere dine oplysninger, hvis vi ikke har fået det fra dig tidligere.

Legitimation

Konkret skal vi bede om en kopi af:  

  • Gyldigt pas eller kørekort
  • Sundhedskort
  • Dine tre seneste lønsedler
  • Din seneste årsopgørelse

Læs mere:

Dokumentation Privatkunder

Documentation - Private Customers

Oplysninger om forretningsomfang

Som ny kunde vil du blive bedt om at oplyse i et skema dit formål med at blive kunde i banken, og hvordan du forventer dit forretningsomfang med banken vil blive på et ganske normalt år. Derefter vil vi løbende bede dig om at justere dine oplysninger om dit forretningsomfang, ligesom du også selv skal huske at fortælle os det, hvis du bliver opmærksom på ændringer i dit forretningsomfang med os.

Læs mere:

Forretningsomfang Privatkunder

Scope of business with Arbejdernes Landsbank and tax information for Personal banking customers

Læs mere om udenlandsk skattepligt (FATCA/CRS)

Send dokumenter via en sikker forbindelse

Banken opfordrer til, at du sender legitimation og øvrige personlige oplysninger via en sikker forbindelse. Kontakt os for yderligere information på 38 48 48 48 eller henvend dig i en filial.