Q&A om forbrugslån, gæld og rådighedsbeløb

Q&A om forbrugslån, gæld og rådighedsbeløb

Hvor meget koster det at låne penge? Hvad gør banken, når du ansøger om et lån? Og hvorfor er gældsfaktor en vigtig størrelse? Alle denne type spørgsmål bør du kende svaret på, før du optager et lån.

1

Hvor meget koster det at låne penge?

Det kommer naturligvis an på det enkelte lån, men generelt er det altid en god ide at rette blikket mod ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) – særligt også hvis du vil sammenligne flere tilbud fra forskellige banker. Renten er sjældent den eneste pris for lånet, og mange omkostninger kan være skjulte eller svære at gennemskue. ÅOP fortæller dig i én sats, hvad den faktiske årlige pris er på lånet, når alle renter og omkostninger er lagt sammen. På den måde kan ÅOP hjælpe dig til at finde det mest fordelagtige lån. Husk, at lånene skal have samme størrelse, samme løbetid og tilbagebetales på samme måde, hvis du vil sammenligne ÅOP.

2

Hvad gør banken, når du ansøger om et forbrugslån?

Hvis du ønsker at låne penge, bliver du i alle danske pengeinstitutter kreditvurderet. Det betyder, at banken vurderer din økonomi ud fra dit rådighedsbeløb, forbrugsmønster, livssituation, ønsker og behov. Derudover beregnes din gældsfaktor for at se, hvordan forholdet er mellem det ønskede lånebeløb og din årsindkomst. Alt sammen er for at sikre, at du ikke løber en uforholdsmæssig høj risiko ved at optage et lån, og at du kan betale lånet tilbage – også selvom renten måtte stige, eller din indkomst måtte falde.

Derfor er et budget vigtigt for dig og din økonomi

3

Hvad er en gældsfaktor?

Gældsfaktoren måler forholdet mellem din samlede gæld og din årlige indkomst (før skat). Har du en årlig indkomst på 300.000 kr. før skat og en gæld på 1 mio. kr., så er din gældsfaktor for eksempel 3,33 (1.000.000 kr. / 300.000 kr.) Jo højere gældsfaktor, du har, desto mere økonomisk sårbar er du i en situation, hvor du f.eks. mister dit arbejde.

4

Hvor høj må din gældsfaktor være?

Der er nuancer, men myndighederne har lavet nogle retningslinjer for, hvor høj en gældsfaktor du bør have, når du optager et lån i et realkreditinstitut. For boligejere vil det som tommelfingerregel være fornuftigt at have en gældsfaktor på maksimalt 3-4, for at sikre at du ikke løber en uforholdsmæssig høj risiko, der gør dig mere sårbar i livsændrende situationer som fx at miste sit arbejde, blive skilt mv. Hvis din gældsfaktor er over 4, har du stadig mulighed for at låne penge, men der stilles ekstra krav om, at du har en robust privatøkonomi, og at du vælger bestemte typer af realkreditlån.

5

Hvad bruger banken gældsfaktoren til?

Banken bruger gældsfaktoren – ligesom dit rådighedsbeløb og øvrige privatøkonomiske forhold - til at vurdere din økonomi. De meget lave eller direkte negative renter på realkreditlån har givet mange boligejere et langt større rådighedsbeløb, end de ville have haft, hvis renterne lå på et mere normalt niveau. Derfor har gældsfaktoren fået større betydning end tidligere, fordi den er uafhængig af renten og lånemulighederne og alene beskriver forholdet mellem din årsindkomst og samlede gæld.

6

Hvorfor er det vigtigt at forholde sig til gældsfaktor?

Når du i dag kan få et variabelt forrentet og afdragsfrit realkreditlån med en rente på nul eller lavere, kan du i princippet låne rigtig mange penge for meget lave omkostninger, da den månedlige ydelse reelt kun består af bidrag. Men selvom ydelsen på et lån er lav nu, kan den ændre sig, hvis renten stiger. Og er din gældsfaktor uforholdsmæssig høj, er der større risiko for, at du ikke kan betale af på lånet. Ved at have en gældsfaktor på maksimalt 3-4, er der større sandsynlighed for, at du - trods rentestigninger, mistet arbejde og boligprisfald – stadig har råd til at betale af på lånet og samtidig have penge at leve for.

7

Hvad er et rådighedsbeløb?

Rådighedsbeløbet er det månedlige beløb, du og din familie har tilbage til mad, tøj, lommepenge, fornøjelser og andet løst forbrug, når alle de faste udgifter er betalt. Det er med andre ord det beløb, som du og din familie skal kunne leve for i hverdagen, efter at husleje, forsikringer, bil mv. er betalt. Rådighedsbeløbet har stor betydning for, hvor meget du og familien kan låne til køb af bolig, bil mv.

8

Hvad skal rådighedsbeløbet dække?

Rådighedsbeløbet skal kunne dække dine og familiens variable udgifter til mad, tøj, lommepenge og fornøjelser - samt udgifter i forbindelse med højtider, fester og ferier og andre uforudsete udgifter, som mange danskere ofte glemmer at tage højde for i budgettet.

Derfor er rådighedsbeløbet et af de vigtigste tal i dit liv

9

Hvor stort bør rådighedsbeløbet være?

Det anbefalede rådighedsbeløb kommer an på din livssituation, boligsituation, forbrugsmønster mv. Vores tommelfingerregel er, at enlige har min. 7.000 kr. til rådighed hver måned, når alle de faste udgifter er betalt. For par samt par med børn, er tallet naturligvis højere. Beløbene er ment som tommelfingerregler, for det vil selvfølgelig altid være forskelligt fra familie til familie, hvor meget man har behov. Nogle kan leve for mindre, mens andre har brug for mere. I forbindelse med optagelse af et lån hos os, tager vi udover rådighedsbeløbet desuden udgangspunkt i gældsfaktoren samt en række øvrige faktorer, der alt sammen har til formål at sikre, at du ikke optager et lån, som gør din økonomi ekstraordinært sårbar eller decideret uholdbar.

10

Hvor meget koster det at have børn?

Det er naturligvis forskelligt fra familie til familie, hvor mange penge, der bliver brugt på de kære poder. Vi mener, at man som tommelfingerregel hver måned bør afsætte min. 2.500 kr. ekstra til det første barn i familien, og min. 2.000 kr. ekstra for efterfølgende børn. Beløbet dækker de variable udgifter til tøj, mad, lommepenge og fornøjelser, men ikke den faste udgift til børnepasning, som skal medregnes i de faste udgifter.

11

Hvad er et budget?

Et budget er et overblik over dine forventede årlige indtægter og udgifter. Overblikket giver dig mulighed for at regne dig frem til dit månedlige rådighedsbeløb ved at trække dine udgifter fra dine indtægter - divideret med 12. Når du lægger et budget, tager du højde for alle dine faste udgifter, opsparing, vedligeholdelse og pludselige uventede udgifter, der ellers kan risikere at slå bunden ud af din økonomi, hvis ikke du på forhånd har øremærket penge til dem.

12

Hvad er faste udgifter?

De faste udgifter er de poster i dit og familiens budget, som du ikke kan undgå at skulle betale, med mindre du træffer beslutning om at flytte, opsige abonnementer mv. De faste udgifter er kendetegnende ved, at de er tilbagevendende med en eller flere måneders mellemrum, betales typisk over Betalingsservice og tæller for eksempel:

 • Bolig (husleje, ydelse på boliglån, vedligeholdelse mv.)
 • Forsikringer
 • Vand, varme, el og gas
 • Daginstitution (børnehave, vuggestue osv.)
 • Transport (udgifter til bil inkl. ydelse på billån, tog/buskort mv.)
 • Anden gæld (ydelse til forbrugslån, SU-gæld mv.)
 • Fagforening og a-kasse
 • Abonnementer (internet, telefon, tv-pakke, streamingtjenester, apps, aviser, sport, fitness mv.)
 • Fast opsparing

13

Hvor meget koster det at have bil?

Den samlede månedlige udgift til bil svinger alt efter årgang, mærke, model, og om den er finansieret med lån. Udgifterne til forsikring og grøn ejerafgift bør indgå i dine faste udgifter, mens udgiften til brændstof kun bør medregnes, hvis du benytter bilen til og fra arbejde og generelt kører mange kilometer om året i bilen.

Eksempel på udgift til bil

En bil til 250.000 kr. vil koste dig ca. 6.100 kr. om måneden, inkl. ydelse på lån, brændstof, grøn ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse.

 • Forudsætninger for beregning

  Beregningen tager udgangspunkt i en bil, der koster 250.000 kr., hvor du selv lægger 50.000 kr. i udbetaling tillagt omkostninger til optagelse af billån hos AL Finans. Lånet afvikles over 5 år til en variabel pålydende rente på 2,95 pct. (debitorrente 2,99 pct.). Månedlig ydelse før skat 3.808 kr. Månedlig ydelse efter skat (1. år) 3.690 kr. ÅOP (før skat) 5,5 pct. Lånets hovedstol er 209.390 kr., heraf er 200.000 kr. til kundens rådighed og 9.390 kr. er omkostninger til etablering af lånet. Herudover betales et månedligt gebyr på 50 kr. til AL Finans, som er indregnet i den månedlige ydelse. Samlet tilbagebetaling 228.458 kr., heraf udgør de samlede kreditomkostninger 28.458 kr.

  Det er antaget, at bilen kører 16 km pr. liter benzin, og at bilen kører 15.000 km årligt. Benzinprisen er anslået til 11,95 kr. pr. liter. Derudover er der anslået omkostninger til grøn ejerafgift, forsikring (inkl. kasko), vedligeholdelse samt diverse (fx bilvask, parkering, skift af sommer/vinterdæk mv.) Der er ikke taget højde for værditab og rentebyrde i beregningen. Der er anvendt en skattesats på 25,6 pct. i rentefradrag. Beløbene i beregningen er afrundede.

  Eksemplet er beregnet pr. 18. juni 2019. Det er muligt at opnå rabat på etableringsgebyret, hvis du er kunde i Arbejdernes Landsbank og/eller er medlem af fagforbund under FH.

  For at få et billån hos AL Finans skal du opfylde Arbejdernes Landsbanks almindelige regler om kreditværdighed. AL Finans vil dog ved henvisning foretage deres egen kreditvurdering, inden du endeligt får godkendt lånet. Lånet har 14 dages fortrydelsesret.

14

Regnes ferier med som en fast udgift, eller skal det ind under rådighedsbeløbet?

Ferier hører normalt under fornøjelser og skal dækkes af det månedlige rådighedsbeløb. Men hvis familien har et ønske om at komme på ferie hvert år og måske har en øremærket opsparing til formålet, skal udgiften medregnes i de faste udgifter. På den måde sikrer du og familien, at der er plads i budgettet til at holde ferie.