Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation

Q&A om rådighedsbeløb

Skal du eller har du optaget et boliglån i banken, er du formentlig stødt på udtrykket rådighedsbeløb. Men hvad dækker begrebet over, hvordan beregner man det, og hvor højt skal beløbet være for at kunne låne til en bolig? Vi har spurgt bankens privatøkonom Brian Rasmussen.

Hvad er et rådighedsbeløb?

Rådighedsbeløbet er det månedlige beløb, du og din familie har tilbage, når alle de faste udgifter er betalt.

Hvad er faste udgifter?

De faste udgifter er de poster i budgettet, der er faste eller nogenlunde faste og tilbagevendende:

Boligudgifter (fx husleje, boliglån, grundskyld og vedligeholdelse), betalinger på lån, el, vand, varme, institution, bil/transport, fast opsparing (fx til børneopsparing), fagforening/A-kasse, forsikringer, telefon, internet, licens, abonnementer (fx TV-pakker, aviser og kontaktlinser) og fritidsaktiviteter.

Hvilke udgifter skal rådighedsbeløbet dække?

Rådighedsbeløbet skal dække familiens variable udgifter til mad, tøj, lommepenge, fornøjelser samt andre uforudsete udgifter.

Hvor stort et rådighedsbeløb skal man have for at blive kunde i banken?

Alle kunder er velkomne og kan få en gratis konto hos os, uanset hvor stort et rådighedsbeløb, man har. Hvis man ønsker at låne penge hos os, så skal man ligesom i alle andre pengeinstitutter kreditvurderes – og dermed også have et vist beløb til rådighed hver måned for at blive godkendt til et lån.

Hvor stort et rådighedsbeløb skal man have for at blive godkendt til et lån?

Det afhænger af den enkelte families økonomi, forbrugsmønstre, boligønsker mv. Som tommelfingerregel anbefaler vi pt., at det månedlige rådighedsbeløb for enlige er 7.000 kr., for par 11.000 kr., for familier med et barn +2.500 kr. og for efterfølgende børn +2.000 kr. Det betyder, at en familie med 2 voksne og 2 børn, som tommelfingerregel, pt. bør have 15.500 kr. til rådighed hver måned.

Hvor mange gange husstandens indkomst kan man som tommelfingerregel låne?

I en tid med lave renter vil dit og familiens rådighedsbeløb se stærkere ud end i perioder med højere renter. Derfor kan rådighedsbeløbet ikke stå alene, men skal suppleres af en beregning af gearing. Gearing angiver, hvor meget gæld den enkelte familie har i forhold til familiens samlede årsindkomst før skat. Som tommelfingerregel kan familier med ejer- eller andelsbolig typisk låne 3-3,5 gange deres årsindkomst før skat. Faktoren er meget afhængig af bl.a. ens formue og alder. Og når det gælder andelsboliglån, medregnes ens andel af foreningens gæld også. Det betyder, at nogle familier får mulighed for at låne fx 2,5 gange årsindkomsten før skat, mens andre familier får mulighed for at låne fx 4 gange deres årsindkomst før skat.

Hvad koster det at have børn?

Det er naturligvis forskelligt fra familie til familie, hvor mange penge, der bliver brugt på børnene. Vi mener, at man som tommelfingerregel bør afsætte 2.500 kr. ekstra til det første barn i familien pr. måned, og 2.000 kr. ekstra for efterfølgende børn. Beløbet dækker de variable udgifter til tøj, mad, lommepenge og fornøjelser, men ikke den faste udgift til børnepasning, som er med i de faste udgifter.

Hvad koster det at have bil?

Den samlede månedlige udgift til bilen svinger naturligvis alt efter årgang, mærke, model, og om den er finansieret med lån i banken. De faste udgifter på bilen, fx forsikring og vægtafgift, indgår i de faste udgifter. Udgiften til brændstof medregner vi kun i de faste udgifter, hvis bilen kører mere end 15.000 km. om året, eller hvis den fast benyttes til at komme til og fra arbejde.

Regnes ferie med som en fast udgift, eller skal det ind under rådighedsbeløbet?

Hvis familien har en øremærket opsparing til ferie eller har et ønske om at komme på ferie hvert år, medregnes udgiften i de faste udgifter. På den måde sikrer familien sig, at der er plads i budgettet til ferien, også selvom de køber bolig. Ellers hører ferie normalt under fornøjelse og skal dækkes af det månedlige rådighedsbeløb.

Hvad bygger bankens samlede vurdering af en families lånemuligheder på?

Din rådgiver foretager en samlet vurdering af familiens økonomi baseret på rådighedsbeløb, gearing, forbrugsmønster, udgifter mv. På den baggrund får du og familien et samlet overblik over økonomien og dermed de bedste forudsætninger for at træffe de bedste valg – ikke mindst så familien kan sove trygt i den nye bolig om natten.