Sådan kan du udvikle dig

Sådan kan du udvikle dig

I Arbejdernes Landsbank tror vi på, at kompetente og motiverede medarbejdere skaber fremdrift. Derfor har vi en række tilbud/initiativer, der skal medvirke til at gøre banken til en attraktiv arbejdsplads.

Vi tilbyder en række forskellige former for uddannelses- og udviklingsaktiviteter, så du kan vælge, hvilken form der passer dig bedst.

Videreuddannelse

Talentudvikling

Ledelsesudvikling

Videreuddannelse

I Arbejdernes Landsbank arbejder vi hele tiden på at blive endnu bedre. Høj faglighed i hele organisationen er altafgørende for vores forretning, og derfor ser vi positivt på vores medarbejderes ønske om at dygtiggøre sig inden for deres område. Du planlægger sammen med din nærmeste leder hvert år i din FOKUS-samtale, hvordan du kan udvikle dig, enten i dagligdagen eller via vores kursustilbud.

FOKUS-samtalen er udgangspunktet for din udvikling

Hos os kalder vi Medarbejderudvilkingssamtalen for en FOKUS-samtale.

Vi tror på, at kompetente og motiverede medarbejdere skaber udvikling for banken. Udgangspunktet for din drøftelse af dine karriere- og udviklingsmuligheder er de løbende FOKUS-samtaler.

FOKUS-samtalen er en vigtig brik i bestræbelserne på at skabe sammenhæng mellem bankens overordnede mål og de opgaver, du skal arbejde med. Det er afgørende, at der er en tæt sammenhæng mellem de mål, du skal nå i dit job og dine kompetencer. Det nytter ikke at være kompetent, hvis du ikke kender dine mål, og omvendt hjælper det ikke at kende dine mål, hvis du ikke har de rette kompetencer til at nå målene.

I FOKUS-samtalen vil du ligeledes få en konstruktiv feedback på adfærd, holdninger, faglighed og resultater.

Målet med FOKUS-samtalen er, at vi får afstemt forventningerne til fremtiden både i forhold til din personlige og din faglige udvikling således, at du kan udnytte dit potentiale fuldt ud til gavn for dig selv og banken.

FOKUS-samtalen vil typisk være med din nærmeste leder og samtalerne sker løbende hen over året.

Faglig udvikling giver resultater

Vi vægter faglighed højt i vores bank, og derfor er din faglige udvikling også et kerneområde for os. Vi tror på, at faglig udvikling giver vores medarbejdere det bedste fundament for at præstere optimalt i hverdagen og dermed også giver resultat til banken på bundlinjen.

Omdrejningspunktet for din fortsatte faglige udvikling er de løbende FOKUS-samtaler, hvor du sammen med din leder beslutter, hvilke områder du skal udvikle dig inden for i den kommende periode.

Vi tror på, at der er mange forskellige måder at udvikle sig på, men at den vigtigste og mest oplagte måde ofte er via dit daglige arbejde.

Udvikling som person

For at du som medarbejder kan trives i hverdagen og kan yde dit bedste, er det afgørende, at du også udvikler dig som person.

I FOKUS-samtalerne er det centrale, hvad der giver dig værdi i jobbet, og altså herunder også, hvad der skal til for at du trives og udvikler dig som person. I samarbejde med din leder, vil I herefter finde frem til, hvordan du kan udvikle dig som person i din dagligdag eller via et af vores kursustilbud.

Vi tror på. at der er mange forskellige måder at udvikle sig på, men at den vigtigste og mest oplagte måde er ofte via dit daglige arbejde.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores HR afdeling

video Play

Talentudvikling

I Arbejdernes Landsbank ser vi talentudvikling som en investering i fremtiden, der samtidig skal understøtte vores mål om at være en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere og ledere.

Talentudvikling i Arbejdernes Landsbank

Vi har fokus på talentudvikling, fordi vi tror på, at hvis vi skal have de bedste ledere og medarbejdere i morgen, skal vi begynde at udvikle de største talenter i dag.

Vores ledere skal være dygtige til at spotte vores talenter og kunne udvikle dem i dagligdagen. Samtidig ønsker vi løbende at have talentprogrammer, som skal underbygge udviklingen af vores talenter, så vi også på sigt har de bedste ledere og medarbejdere.

Talentforløb

For at udvikle vores talenter yderligere, ønsker vi løbende at have talentforløb, der henvender sig til vores mest talentfulde medarbejdere.

Vi definerer i Arbejdernes Landsbank vores talenter, som dem, der besidder den rette vilje og evne til at accelerere egen udvikling, understøtte andres og forretningens. Vores talenter har et stort engagement i Arbejdernes Landsbank, et højt kompetenceniveau og ambitioner om en stilling med øget ansvar og kompleksitet – enten i en kommende leder- eller specialistrolle.

Derudover agerer de som rollemodeller i forhold til bankens værdier og de besidder en grundlæggende ydmyghed og nysgerrighed, samtidig med et stærkt ønske om at skabe ekstra værdi for forretningen.

Ud over den personlige udvikling vil de undervejs i forløbet få indsigt i og mulighed for aktivt at være med til at løse nogle af bankens strategiske projekter.

Ledelsesudvikling

I Arbejdernes Landsbank arbejder vi med målrettet med vores lederudvikling ud fra denne ledelsesmodel:

 • Strategi
  Strategi handler om at skabe en retning og en rød tråd mellem bankens vision, forretningen og den enkeltes mål. Der er fokus på lederens overblik, fremtiden - både for banken og for sektoren - og ikke mindst udvikling af forretningen.
 • Drift
  Med drift mener vi, fokus på udvikling og optimering af forretningen, af bankens processer og ikke mindst ressourcerne i afdelingen. Men drift handler også om prioritering, opfølgning og kvalitetssikring, samt drift og eksekvering af planer, gennem koblingen mellem ressourcer og opgaver.
 • Relationer
  Relationer er noget helt fundamentalt i dag, derfor er dette også et punkt under vores ledelsesudvikling. Det går ud på at skabe og styrke velfungerende samarbejde både internt og eksternt. Det kan kun ske, hvis du er god til at involverer dig, gå i dialog med andre og være åben.
 • Medarbejdere
  Som leder skal du fremme den enkelte medarbejders præstation og sikre, at der er de rette kompetencer i afdelingen. Et pare vigtige nøgleord er feed back, motivation og læring.
 • Det personlige lederskab
  Det personlige lederskab handler om viljen til at arbejde med sin egen udvikling og indsigt i selv som person. Det vil sige, arbejde med egen personlighed i forhold til rollen som leder.