Gå til indhold PrivatPrivat BetaErhvervAL-KontoKigDigital signering Gå til navigation
Udbud af Hybrid Kernekapital

Udbud af Hybrid Kernekapital

Banken udbød i perioden 18. april til 13. maj 2011 tegning af af hybrid kapital. Vilkårene for den daværende tegning kan findes på denne side: 

Adgangsbegrænsninger

Denne del af hjemmesiden giver adgang til at se, læse og downloade et prospekt (”Prospektet”) udarbejdet af Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank (”Banken”) i forbindelse med et udbud af Hybrid Kernekapital (”Udbuddet”).

Dette er ikke et tilbud eller en opfordring til at foretage nogen investering i Hybrid Kernekapital udbudt af Banken. Eventuelle investorer opfordres til at undersøge alle relevante risici og juridiske forhold, herunder skattemæssige konsekvenser i forbindelse med en investering i Hybrid Kernekapital udbudt af Banken.

Bor du uden for Danmark, bedes du nøje gennemgå det følgende

Udbuddet vedrører værdipapirer i et selskab, der er registreret i henhold til dansk lovgivning. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning og under dansk jurisdiktion, og Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder lovbekendtgørelse nr. 959 af 11. august 2010 om værdipapirhandel med senere ændringer ("Værdipapirhandelsloven"), Kommissionens Forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 med senere ændringer, Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 2.500.000 euro ("Prospektbekendtgørelsen").

Udbuddet foretages ikke, direkte eller indirekte, ved hjælp af forsendelser eller nogen anden metode eller elektroniske (inklusive, men ikke begrænset til, fax, elektronisk post, telex, telefon og internettet), i noget andet land end Danmark.

Udleveringen af Prospektet, informationer om Udbuddet samt dokumenter fra denne del af vores hjemmeside, kan i visse lande være omfattet af restriktioner og er i visse lande ikke tilladt. Enhver person, der ønsker adgang til Prospektet fra denne hjemmeside, har pligt til - før Prospektet downloades - selv at undersøge og efterleve sådanne restriktioner. Personer, der er underlagt sådanne restriktioner, herunder bl.a. personer bosiddende i USA, Canada, Australien og Japan eller nogen anden jurisdiktion udenfor Danmark, er ikke berettiget til at få udleveret eller få adgang til Prospektet eller i øvrigt at få informationer om Udbuddet.

Arbejdernes Landsbank påtager sig intet ansvar for nogen overtrædelse af gældende love eller regler fra nogen persons side.

Jeg bekræfter hermed

  • at jeg ønsker at få adgang til Prospektet
  • at jeg har læst, undersøgt, forstår og accepterer at ville efterleve alle de gældende restriktioner
  • at jeg er bosiddende i Danmark og befinder mig på dansk territorium (eksklusive Færøerne og Grønland)
  • at jeg ikke befinder mig i, er bosiddende i eller har adgang til Prospektet fra USA, Canada, Japan, Australien eller i nogen anden jurisdiktion, som er undergivet restriktioner, hvor Prospektet ikke må distribueres, eller hvor Udbuddet ikke må foretages.

Brugen af denne hjemmeside er underlagt dansk ret og eventuelle tvister, der udspringer af eller vedrører denne hjemmeside, eller adgangen til Prospektet, skal behandles af de danske domstole.

Jeg bekræfter dette         Jeg kan ikke bekræfte det

 

 

 

 

Kontakt

Kontakt

Selvbetjening

Selvbetjening