Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen i A/S Arbejdernes Landsbank består af 13 medlem­mer - heraf 9 generalforsamlingsvalgte og 4 medarbejder­valgte.

Bestyrelsen består af:

Formand for bestyrelsen
Forbundsformand
Claus Jensen
Dansk Metal

Næstformand for bestyrelsen
Forbundsformand
Ole Wehlast
Fødevareforbundet NNF

Adm. direktør
Torben Möger Pedersen
PensionDanmark A/S

Direktør
Lars Andersen
AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Advokat 
Christian Riewe
Partner, Advokatfirmaet Bjørst

Hovedkasserer
Ulla Sørensen
Fagligt Fælles Forbund – 3F

Formand
Lizette Risgaard
Fagbevægelsens Hovedorganisation

Forbundsformand
Anja C. Jensen
HK/Danmark

Professionelt bestyrelsesmedlem
Lars Holst

Medarbejderrepræsentanter:

Pensionschef 
Yvonne Hansen

Kunderådgiver
Tina Holm

Kunderådgiver
Nadja Lind Bøgh Karlsen

Fællestillidsrepræsentant
Jesper Pedersen


Bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsen gennemfører årligt en evaluering af hvilke kompetencer, der er nødvendige, og om de er til stede i bestyrelsen.

Resultatet af bestyrelsens selvevaluering 2021 var tilfredsstillende. Den overordnede konklusion var, at bestyrelsens arbejde fungerer effektivt, og at samarbejdet imellem bestyrelse og direktion er tilfredsstillende og tillidsfuldt. Bestyrelsesarbejdet er præget af en åben kultur, hvor alle medlemmers synspunkter får en passende behandling.