Ejerforhold

Arbejdernes Landsbank er et ikke-børsnoteret aktieselskab. Her får du mere at vide om bankens ejerforhold, og hvem der har mulighed for at blive aktionærer i banken.

Følgende organisationer og personer kan blive aktionærer:
  • Lønmodtagerorganisationer.
  • Politiske organisationer, som danske lønmodtagerorganisationer samarbejder med.
  • Kooperative virksomheder, brugsforeninger og andelsvirksomheder. Desuden organisationer, virksomheder eller foreninger, som disse har oprettet eller opretter.
  • Arbejdernes Landsbanks Fond.
  • Offentlige og andre institutioner, organisationer eller virksomheder, hvori danske lønmodtagerorganisationer har erhvervsmæssige interesser
  • Lønmodtagere, der er medlemmer af lønmodtagerorganisationer.
  • Du kan skrive dig op som interesseret køber på Aktionærportalen via linket herunder. Der kan være op til et års ventetid på tildeling/køb af aktier. Hvis du allerede er aktionær, er der desværre ikke mulighed for at købe flere aktier.
Aktionærportalen

Aktionærer

Aktionærer, der ejer mere end 20 % af aktierne

3F – Fagligt Fælles Forbund
Kampmannsgade 4
DK-1790 København V
Nuværende ejerandel 32,98 % pr. 25. september 2023.

Aktionærer, der ejer mere end 5 % men mindre end 20 % af aktierne

Dansk Me­ta­l­ar­bej­der­for­bund
Molestien 7 
Postboks 308
DK-2450 København SV
Nuværende ejerandel 19,82 % pr. 25. september 2023.

Fø­de­va­re­for­bun­det NNF
Molestien 7 
Postboks 79
DK-2450 København SV
Nuværende ejerandel 11,57 % pr. 25. september 2023.

HK/Danmark
Postboks 470
Weidekampsgade 8
DK-0900 København C
Nuværende ejerandel 10,01 % pr. 25. september 2023.

Fagbevægelsens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion
Islands Brygge 32 D
Postboks 340 2300
København S
Nuværende ejerandel 7,05 % pr. 25. september 2023.