Samfundsansvar og bæredygtighed

Samfundsansvar og bæredygtighed

Vi ønsker at tage ansvar for at skubbe samfundet og omverdenen i en mere bæredygtig retning.

Se vores klimaregnskab

Arbejdernes Landsbank har offentliggjort det første samlede klimaregnskab for 2021 over de direkte og indirekte CO2e-udledninger.

Underskrevet FN's principper

Banken har tilsluttet sig FN's principper for ansvarlig bankdrift, ansvarlige investeringer samt Global Compact.

 • Klimalån

  0 mio. kr.

  2020 20 mio. kr.

 • Lån til el- og hybridbil

  0 mio. kr.

  2020 637 mio. kr.

 • Svanemærket investeringsforening

  0 mio. kr.

Tal pr. 31. december 2021

Lån til el- og hybridbil svarer til 30 pct. af samlet billån og leasingformidling i vores datterselskab AL Finans, som udbyder lånet.

Er din virksomhed klar til at leve op til nye krav om bæredygtighed?

Med Valified gør vi det nemt for din virksomhed at rapportere om bæredygtighed og grøn omstilling.

Læs mere

Læs rapport for samfundsansvar og bæredygtighed

Hent rapport

Se faktaark
om bæredygtighed

Hent faktaark (Excel)

Lån til el- og hybridbil

Hos os kan du få et helt særligt billån til finansiering af el- og hybrid pluginbiler.

Læs mere

Bæredygtighed endnu tættere på forretningen

En af de centrale dele af bæredygtighedsstrategien er at få integreret bæredygtighed og ESG-begrebet i Arbejdernes Landsbanks politikker, processer og beslutninger. Se, hvordan vi foreløbigt har fået bæredygtighed endnu mere ind i kernen af vores forretning, vores processer og vores økonomiske aktiviteter.

 • BÆREDYGTIG FINANSIERING

  Vi har integreret bæredygtighed i kreditpolitikken og lanceret et nyt digitalt værktøj Valified, der gør det nemt for vores virksomhedskunder at rapportere om bæredygtighed og grøn omstilling.

 • BÆREDYGTIG KAPITAL-FORVALTNING

  Vi har offentliggjort en ny politik for ansvarlige investeringer og integration af bæredygtighedsrisici samt en erklæring om due diligence-politikker med hensyn til bæredygtighed.

 • BÆREDYGTIGT EGENBEHOLDNING

  Vi har integreret bæredygtighed og hensynet til klima, miljø og sociale forhold i formuleringen og udmøntningen af investeringsstrategien for egenbeholdningen.

 • BÆREDYGTIG BANKDRIFT

  Vi har reduceret elforbruget mærkbart og de direkte miljøpåvirkninger via en digital platform fra Ento Labs, der benytter machine learning til at identificere mulige tiltag og besparelser.

Politik for samfundsansvar og bæredygtighed

Vi tilbyder et helt særligt Klimalån

Godt for klimaet, godt for dit hjem, godt for din økonomi. 

Læs mere

CO2e-udledning fordelt på økonomiske aktiviteter 2021

 • Boliglån

  22,8%

 • Billån og leasing

  25,3%

 • Erhvervslån

  0,6%

 • Investeringer for kunder

  39,2%

 • Investeringer af egenbeholdningen

  12,1%

Egen CO2e-udledning

 • Scope 1 (varme vha. olie og firmabiler)

  • 2021

   38,3 Ton CO2e

  • 2020

   47,91 Ton CO2e

 • Scope 2 markedsbaseret (el og varme)

  • 2021

   299,5 Ton CO2e

  • 2020

   376,06 Ton CO2e

 • Scope 3 (indkøb, kantinedrift, affald mv.)

  • 2021

   860,2 Ton CO2e

  • 2020

   140,76 Ton CO2e

Vi støtter internationale mål og principper

I 2021 blev banken officielt tilsluttet FN’s principper for ansvarlig bankdrift, FN’s principper for ansvarlige investeringer og FN’s Global Compact ud fra et ønske om at integrere principperne i bankens forretning og sikre sammenhæng mellem samfundsmæssige mål og bankens forretningsmæssige udvikling.

Derfor har vi underskrevet FN's principper

UN Principles for Responsible Banking

UN Principles for Responsible Banking (UN PRB) blev lanceret i september 2019 ved UN Climate Action Summit i New York og danner et fælles grundlag for, hvad der konstituerer ansvarlig bankdrift og består af seks principper.

Principperne har til formål at få FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling og Parisaftalens mål for CO2-reduktion integreret i bankernes arbejde fra strategisk niveau til daglig forretning.

De seks principper

 1. Overensstemmelse med samfundsmæssige mål
  Vi vil integrere samfundsmæssige mål i forretningsstrategien, for at bidrage til opnåelsen af bl.a. FN’s Verdensmål og Parisaftalen.
 2. Påvirkning og mål
  Vi vil kontinuerligt øge vores positive påvirkning, og mindske vores negative påvirkning. Vi vil håndtere risici relateret til mennesker og miljø, som følger af vores aktiviteter, produkter og services. Vi vil fastsætte mål for, hvor vi kan have den mest positive påvirkning.
 3. Kunder
  Vi vil samarbejde med vores kunder om at motivere bæredygtige aktiviteter, og muliggøre økonomisk aktivitet, der skaber velstand for nulevende og fremtidige generationer.
 4. Interessenter
  Vi vil proaktivt og ansvarligt konsultere og engagere os med relevante interessenter for at opnå samfundsmæssige mål.
 5. Governance & kultur
  Vi vil implementere vores forpligtelse til disse principper gennem effektiv governance og en kultur for ansvarlig bankdrift.
 6. Transparens og ansvarlighed
  Vi vil jævnligt vurdere vores individuelle og fælles implementering af principperne og være transparente herom. Endvidere vil vi tage ansvar for vores positive og negative påvirkning på samfundsmæssige mål.

Bankens tilslutning til principperne ligger i forlængelse af bankens nye strategi for bæredygtighed og flugter med anbefalingerne fra Finans Danmark og Forum for Bæredygtig Finans, som har leveret konkrete anbefalinger til, hvordan finanssektoren og dermed også os som bank kan accelerere vores bidrag til en mere bæredygtig verden.

Ved at forpligte os til at implementere principperne og aktivt promovere dette over for alle interessenter understøtter banken desuden regeringens nye klimalov og ambitiøse mål om en 70% CO2-reduktion i 2030.

Læs mere om UN PRB

UN Principles for Responsible Investments

I 2019 tilsluttede Finans Danmark sig til UN PRI på vegne af den finansielle sektor og forpligtede dermed også Arbejdernes Landsbank til at arbejde med at implementere principperne.

Dermed tog Finans Danmark de nødvendige første skridt, og nu er Arbejdernes Landsbank gået med og har ligeledes truffet beslutning om tilslutte sig - alt sammen med ønsket om i endnu højere grad at kunne bidrage til den bæredygtige omstilling af samfundsøkonomien, specifikt når det gælder investeringsområdet.

UN PRI består af seks centrale principper, som forpligter os som bank til at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer. 

De seks principper

 1. indarbejder ESG-forhold i investeringsanalyser og beslutningsprocesser.
 2. er aktive investorer og praktiserer ESG-forhold i investeringspolitikker.
 3. arbejder på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, der investeres i.
 4. arbejder for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
 5. samarbejder, hvor det er muligt, for at forbedre effektiviteten i forbindelse med implementeringen af principperne.
 6. rapporterer om aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.

Udover at banken officielt har tilsluttet sig principperne, har alle de investeringsforeninger, som banken samarbejder med, underskrevet og forpligtet sig til at leve op til principperne.

Hvad er ESG?

ESG står for Environmental, Social og Governance, og hver virksomhed måles på, hvor godt de performer inden for hver af de tre områder. Når en virksomhed har en høj ESG-score, er det et stærkt signal om og din garanti for, at virksomheden har en ansvarlig ledelse og en sund virksomhed - og det øger muligheden for at få et bedre afkast af din investering på længere sigt.

Læs mere om UN PRI

UN Global Compact

UN Global Compact blev introduceret i 1999 af FN. Det er et sæt retningslinjer for virksomheders samfundsansvar og består af 10 principper, som Arbejdernes Landsbank har forpligtet sig til at implementere i forretningen.

De 10 principper

Menneskerettigheder

 • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
 • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

 • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
 • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

 • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption

 • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

 

Når vi som bank har valgt at underskrive principperne, forpligter vi banken til årligt at rapportere om, hvordan vi implementerer de 10 principper i banken - hvilket vi sikrer gennem bankens årlige rapport for samfundsansvar og bæredygtighed.

Læs mere om UN Global Compact

Fakta om Arbejdernes Landsbank 2021

 • UDLÅN

  33,4 mia. kr.

 • KUNDER I BANKEN

  344.045

 • INVESTERINGER

  51 mia. kr.

Kontakt os

Ønsker du at vide mere om bankens arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed, er du velkommen til at kontakte:

Maria B. Rasmussen
Projektchef for samfundsansvar og bæredygtighed
Telefon: 38 48 47 47
Mobil: 61 62 97 82
Mail: mbr@al-bank.dk