Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Levealderen stiger - stiller ekstra krav til pensionen

Levealderen stiger - stiller ekstra krav til pensionen

17. februar 2020
Gå til nyhedsoversigt

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at middellevetiden er steget med 0,31 år for mænd og 0,27 år for kvinder i 2018/2019 i forhold til året før. Derfor er middellevetiden for en kvinde nu 83,2 år og 79,3 år for en mand. Middellevetiden er steget stort set uafbrudt siden starten af 1990´erne. Dengang for snart 30 år siden var middellevetiden ca. 72 år for mænd og ca. 78 år for kvinder.

Vi lever længere og en nyfødt kan endda se frem til at blive ældre end den føromtalte middellevetid, hvis dødeligheden fortsætter med at falde, som den har gjort de seneste mange år. Det er naturligvis glædeligt, at vi lever længere, men det kan samtidig øge behovet for pensionsopsparing.

Læg en plan for pensionen

Når vi kan se frem til at blive ældre, stiller det os basalt set over for to valg; spar mere op til pension eller bliv længere på arbejdsmarkedet – i hvert fald hvis vi vil bibeholde vores levestandard, når vi går på pension. At vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, sørger politikerne for ved at sætte vores pensionsalder op, og det betyder helt automatisk, at især de unge får flere år til at spare op til deres pension, hvis de holder sig til at gå på pension efter den forventede folkepensionsalder. En 30-årig vil fx kunne se frem til at gå på folkepension som 72-årig*, mens en person som er 56 år i dag, kan gå på folkepension som 68-årig.

Det betyder derfor også, at det øger vigtigheden af at starte så tidligt som muligt med pensionsopsparingen. Selvom ens otium synes langt væk, når man står foran sit første fuldtidsjob, så er det altså vigtigt at komme i gang allerede her. Jo flere år man har at spare op i, jo mere kan man også få sparet sammen. Det øger samtidig muligheden for fleksibilitet, hvis man ikke ønsker at blive længere på arbejdsmarkedet i takt med, at pensionsalderen stiger.

Mit bedste råd er, at man lægger en plan for sin pension og sin opsparing. Den plan ændrer sig naturligvis livet igennem i takt med, at man måske får kæreste/ægtefælle, børn, hus og bil, men netop derfor skal man løbende justere planen og ønskerne til ens tilværelse som pensionsnist. På den måde sikrer man sig, at man hele tiden sparer det rette beløb op. Dernæst er det vigtigt at huske på, at man udover pensionsopsparing også kan have formue i sin bolig eller som frie midler (fx indestående på en almindelig bankkonto).

* Der er tale om et skøn, da det ikke er vedtaget ved lov.