Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Danskerne indkomst steg med 3,4 procent i 2019 – Coronakrisen giver dog økonomisk modvind

Danskerne indkomst steg med 3,4 procent i 2019 – Coronakrisen giver dog økonomisk modvind

27. november 2020
Gå til nyhedsoversigt

Den gennemsnitlige dansker havde en disponibel indkomst før skat på 243.400 kr. i 2019, viser friske tal fra Danmarks Statistik. Den disponible indkomst voksede med 3,4 procent i 2019 sammenlignet med året før (tabel 1). I de foregående år er indkomsterne gennemsnitligt vokset med 2,4 procent, hvorfor indkomststigningen i 2019 bestemt er i den pæne ende.

Egentlig er jeg ikke overrasket over indkomstfremgangen i 2019. 2019 var et godt år for dansk økonomi, og lønmodtagerbeskæftigelsen steg med næsten 30.000, og lønningerne steg med 2,4 procent. Derfor er det helt naturligt, at danskerne som helhed i gennemsnit blev rigere. Fremgangen i 2019 kom dertil oven på en lang årrække, hvor danskernes indkomster var steget. Kort og godt havde danskernes privatøkonomi som gennemsnit et godt udgangspunkt, da vi gik ind i 2020, og det er også en væsentlig forklaring på, hvorfor blandt andet boligmarkedet har kunne fortsætte fremgangen under krisen.

Coronakrisen har dog medført et stort slag til dansk økonomi, og i de første måneder af krisen mistede næsten 80.000 deres arbejde. Selvom 50.000 siden har fundet vej tilbage på arbejdsmarkedet, vil der stadig være mange, som står med en tabt indtjening. Dertil var der også nogen, som gik ned i løn i en periode, og det vil også trække indkomsterne ned. Samlet set er der altså mere modvind til de disponible indkomster i år, end der længe har været.

Over livet vil ens indkomst typisk stige i takt med, at man får mere arbejdserfaring og uddannelse i rygsækken. Ser man på den disponible indkomst efter alder (tabel 2), er det derfor ikke overraskende de helt unge som har mindst. Den disponible indkomst topper typisk, når man er i fyrrene, og er man i slut fyrrerne vil man gennemsnitligt have en indkomst på 333.300. At den gennemsnitlige indkomst er lavere for 50+ segmentet skyldes ikke, at man falder i løn som man bliver ældre, men at denne gruppe er mindre aktive på arbejdsmarkedet, og derfor ikke modtager lønindkomst.

Tjener man mere end gennemsnittet, vil man typisk bo i Nordsjælland (se tabel 3). Den gennemsnitlige disponible indkomst er højest i Nordsjælland, hvor en typisk person i gennemsnit har 299.000 kr. om året. Den gennemsnitlige indkomst er lavest på Bornholm, hvor man i gennemsnit har 211.000 kr. om året. I landsdelen Københavns Omegn kan man glæde sig over den største indkomstfremgang i 2019, hvor den disponible indkomst steg med 4,1 procent i 2019.

 

Tabel 1: Indkomst for personer over 14 år

 

2018

2019

Ændring i procent

Disponibel indkomst

235.300

243.400

3,4%

Indkomst før i alt før skat

326.000

338.100

3,7%

Indtægter

   

 

Løn og anden erhvervsindkomst

227.200

234.500

3,2%

Offentlige overførsler

61.700

63.100

2,3%

Private pensioner

22.900

23.200

1,3%

Formueindkomst

12.400

15.300

23,4%

Anden personlig indkomst

1.900

1.900

0,0%

Lejeværdi af egen bolig

26.000

26.400

 

Udgifter

   

 

Renteudgifter

10.600

10.300

-2,8%

Indkomstskat

105.500

110.200

4,4%

Underholdningsbidrag

600

600

-0,8%

Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste hundrede.

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik

       

Tabel 2: Disponibel indkomst efter alder

Alder

2018

2019

Ændring i procent

I alt

235.300

243.400

3,4%

15-19 år

32.100

32.700

1,9%

20-24 år

114.700

116.600

1,7%

25-29 år

181.100

185.800

2,6%

30-34 år

239.100

245.200

2,6%

35-39 år

278.400

284.400

2,2%

40-44 år

309.000

316.200

2,3%

45-49 år

323.000

333.300

3,2%

50-54 år

319.800

333.000

4,1%

55-59 år

306.500

319.600

4,3%

60-64 år

283.800

296.000

4,3%

65-69 år

232.400

243.700

4,9%

70-74 år

219.500

228.100

3,9%

Over 74 år

205.300

214.900

4,7%

Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste hundrede.

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik

       

Tabel 3: Disponibel indkomst efter bopæl

Område

2018

2019

Ændring i procent

Hele landet

235.000

243.000

3,4%

Landsdel Byen København

237.000

246.000

3,8%

Landsdel Københavns omegn

267.000

278.000

4,1%

Landsdel Nordsjælland

288.000

299.000

3,8%

Landsdel Bornholm

203.000

211.000

3,9%

Landsdel Østsjælland

256.000

264.000

3,1%

Landsdel Vest- og Sydsjælland

218.000

225.000

3,2%

Landsdel Fyn

215.000

222.000

3,3%

Landsdel Sydjylland

224.000

231.000

3,1%

Landsdel Østjylland

234.000

240.000

2,6%

Landsdel Vestjylland

224.000

232.000

3,6%

Landsdel Nordjylland

216.000

224.000

3,7%

Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste hundrede.

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik