Gå til indhold PrivatErhvervDigital signering Gå til navigation
Hårdt Brexit vil især ramme Danmark

Hårdt Brexit vil især ramme Danmark

4. januar 2019
Gå til nyhedsoversigt

Danmark er et af de lande, der bliver hårdest ramt på økonomien, når Storbritannien forlader EU. På det punkt bliver vi kun overgået af Irland og Holland, estimerer IMF.

Storbritannien er Danmarks fjerdestørste eksportmarked, og den direkte eksport af varer- og tjenester til det britiske marked udgør ca. 7 pct. af den samlede danske eksport. Dertil kommer den indirekte eksport, der tæller varer med dansk input, der i sidste ende har Storbritannien som aftagerland. Tæller man begge dele med, er der ifølge økonomi – og erhvervsministeriet 60.000 job i Danmark, der er relateret til samhandel med Storbritannien.

Theresa May har meddelt, at det britiske underhus i løbet af ugen, der starter den 14. januar, skal tage stilling til den skilsmisseaftale, som May har forhandlet på plads med EU. Afstemningen blev udskudt i december, da det stod klart, at den ikke havde flertal, men siden da er der ikke kommet nogen meningsfulde indrømmelser fra EU. Strategien er derved blevet, at få underhuset til at stemme for aftalen, fordi alternativet, et hårdt Brexit, er endnu værre. Der er dog fortsat ikke noget klart flertal, og nedstemmes aftalen må May tilbage til EU og håbe på at få nogle indrømmelser af betydning. Det er dog langt fra sikkert, at det vil lykkes, og hele forløbet bliver et politisk sats med en betydelig risiko for at ende i et hårdt Brexit, hvilket bestemt ikke er i Danmarks interesse.

Godkender det britiske parlament ikke udtrædelsesaftalen inden den 29. marts, overgår de økonomiske og handelsmæssige forhold mellem EU-landene og Storbritannien til WTO-vilkår, og der er stor forskel på, hvordan forskellige brancher vil blive ramt i sådan et scenarie. Danmark eksporterer især næringsmidler, herunder kød, mejeriprodukter og drikkevarer til Storbritannien, ligesom eksporten af transportmidler, maskiner og motorer, herunder særligt vindmøller, fylder meget. Inden for tjenesteeksport er det særligt bygge-og anlægstjenester, hvor eksporten til Storbritannien udgør en stor andel.

Den branche, der umiddelbart står til at blive hårdest ramt herhjemme er fødevareindustrien. Det skyldes som nævnt en stor eksport til Storbritannien, men også at fødevareindustrien er kendetegnet ved høje eksterne toldsatser og meget EU-regulering. Det vil i praksis gøre handlen med Storbritannien både dyr og besværlig for de danske fødevareproducenter. Maskinindustrien står også til at blive ramt, men i mindre grad, da der generelt gælder lavere toldsatser, og branchen er kendetegnet ved internationale standarder.

Håbet er, at de britiske politikere kommer til fornuft inden den 29. marts og ikke ender som de skotske fiskere, der stemte ”leave” i forhåbning om at slippe for EU’s fiskekvoter og regulering, men sidenhen er blevet klar over, at man ikke kan sælge frisk fisk til EU, når lasten skal igennem en toldkontrol, der kan tage op til 48 timer. Vi får svaret over de kommende uger.

Bragt i Børsen den 4. januar 2019