Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Periskopet vinter 2020

Periskopet vinter 2020

3. december 2020
Gå til nyhedsoversigt

Håbet spirer

Henover efteråret kom 2. bølgen af Covid-19 først til Europa og senere også til USA, hvilket udløste nye nedlukninger – i skrivende stund mest i Europa.

For de fleste landes vedkommende ser efterårets nedlukninger ud til at være mindre omfattende end i foråret. F.eks. er skoler, detailhandel og industri fortsat åbne i de fleste lande i efteråret.

Derfor forventes økonomien at være blevet mindre hårdt ramt i 4. kvartal end tilfældet var i 2. kvartal. Alligevel forventer vi, at BNP vil falde med omkring 4% i eurozonen mod et fald på 12% i 2. kvartal. I USA forventes BNP-væksten at lande på 0% i 4. kvartal mod -9% i 2. kvartal.

Endvidere forventer vi fortsat meget lave BNP-vækstrater i 1. kvartal 2021, hvor vi-russen formentlig stadig vil præge aktiviteten, da det er vinter, og de lovede vacciner næppe er blevet bredt ud endnu.

Verdensøkonomien forventes at begynde at vokse mere mærkbart igen i løbet af 2. kvartal i takt med forårets komme og begyndende udbredelse af de vacciner, der forhåbentlig er på vej og som lever op til det lovede.

Coronakrisen har ramt hele verden, og heller ikke Danmark er gået ram forbi. Dansk økonomi havde heldigvis et solidt udgangspunkt ved krisens start, og det tegner stadigvæk til at blive en kort krise, om end en meget dyb en af slagsen.

Her kan du læse Periskopet vinter 2020