Verdenshandlen bøjer af - men holder stadig fast i redkordhøjt nivau

Verdenshandlen er braget i vejret og ligger i dag højere end før coronakrisen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Historisk tilbageslag til euroområdet

Nye tal for verdenshandlen fra CPB viser, at den samlede handel med varer steg med 0,8% i august i forhold til juli, når man tager højde for sæsonudsving. Det betyder, at verdenshandlen fastholder det rekordhøje niveau, som er kommet på vejen gennem og ud af coronakrisen. Dog er varehandlen bøjet en anelse af på det seneste, efter månedsrekorden lød tidligere i år i marts. Handlen var i august dog blot 1,4% lavere end i marts, så med andre ord fastholder den globale varehandel et niveau tæt på rekorden.

Sammenligner vi med samme måned sidste år, så var varehandlen 8% højere i august i år, hvilket er en ganske markant stigning. Bag den udvikling ligger både et dyk i forbindelse med starten af coronakrisen, samt at varehandlen gradvist har fået bredere og bredere vinger på undervejs i coronakrisen. Også sammenlignet med 2019 - som står for en tid uden coronakrisen - er den globale varehandel i dag højere. I august 2021 er der således handlet for 3% mere end i august 2019. Også hvis vi tager højde for månedlige udsving, så har den globale varehandel i det seneste tre måneder ligget 11% højere end de samme tre måneder sidste år og 4% højere end i 2019.

Verdenshandlen er braget i vejret og ligger i dag højere end før coronakrisen. Det er meget muligt, at Coronakrisen har været kendetegnet ved træge muligheder for at krydse grænser, men det er prellet af på varehandlen, som ikke har set sig tilbage siden hugget i begyndelsen af krisen. Så på den måde er vi som klode paradoksalt nok ligefrem blevet tættere med hinanden. 

Dog er handlen bøjet en smule af på det seneste, så træerne vokser heller ikke ind i himlen. Der kan i tillæg være udsigt til, at pilen kan nedad over de kommende måneder. Globale flaskehalse, udfordrede for­sy­nings­kæ­der og markant højere fragtpriser risikerer at lægge låg på den internationale samhandel.

Dagens tal fortæller et halvt billede af den fulde samhandel, da den alene dækker handlen med varer. Således er hele tjenestedelen ikke en del af statistikken, og tjenestedelen har i højere grad været ramt af coronakrisen. Sammenligner vi med danske tal, så har tje­ne­ste­eks­por­ten i år været 6% lavere end i samme periode i 2019. Omvendt ser det ud for vareeksporten, som i 2021 foreløbig har været 7% højere end i de samme måneder i 2019.

Med danske briller er det bestemt positivt, at varehandlen er oppe og ringe på så højt et niveau. Vi har en relativt stor eksportandel i vores økonomi, og eksporten kommer til at blive en af vækst­hi­sto­ri­er­ne for næste år. Vi hæfter os dog også ved, at den globale varehandel aktuelt bøjer af med de nuværende udfordringer. Det er også noget, som kan udfordre den danske eksport. Dansk eksport er traditionelt mindre konjunk­tur­føl­somt, men coronakrisen har samtidig vist, at vi på ingen måde er immune overfor ændringer i den internationale økonomi og for­ud­sæt­nin­ger­ne for samhandel.

Relaterede artikler