Vacciner øger optimismen i Tyskland

Vi giver dig indblik i, hvordan corona-krisen har påvirket den internationale økonomi. I Tyskland vækker Corona-vaccinen optimisme for økonomien. Læs mere »

Industrien undveg markant tilbageslag i april

Netop of­fent­lig­gjor­te tal for den tyske økonomi peger i retning af, at den nuværende økonomiske situation lider under de aktuelle smitte- og re­strik­tions­for­hold, mens udsigterne for fremtiden vurderes ganske optimistiske. Det viser dagens ZEW-indeks, som består af analytikernes vurdering af den økonomiske situation og kan derfor ses som en indikation på den økonomiske situation.

Vurderingen af den aktuelle økonomiske situation er praktisk talt uændret i januars læsning til -66,4 fra -66,5 i december. Det er er bedre end markedets forventninger, som lød på -68,3. Opfattelsen af den nuværende økonomisk situation ligger på et ekstremt lavt niveau, hvor den blev banket i bund i begyndelsen af krisen. I maj bundede den i -93,5 og selvom det er gået op i forbindelse med genopretningen, så er vurderingen fortsat langt under det, som den lå på inden krisen på -15,7. Hertil kom coronakrisen på et dårligt tidspunkt for den tyske økonomi, som i forvejen kæmpede på grænsen til recession.

Heldigvis stiger for­vent­nin­ger­ne til fremtiden, og niveauet ligger fortsat ganske pænt. For­vent­nin­ger­ne stiger i januar til 61,8 mod 55 i december. Markedet havde forventet en stigning til 59,4, så også her overrasker dagens ZEW-indeks positivt. Den optimisme bunder blandt andet i, at vi nu er i gang med vac­ci­neud­rul­nin­gen, der øger sand­syn­lig­he­den for, at vi snart er igennem sundhedskrisen.

Ser vi mod andre indeks som PMI, vidner det om, at den nuværende krise særligt rammer ser­vi­ce­sek­to­ren, der er hårdt pressede af restriktioner. Ser man til gengæld mod industrien, er der stadig gang i hjulene. Det er egentlig ikke mærkeligt i en tid hvor nedlukninger særligt rammer ser­vi­ce­er­hver­ve­ne. Vi er derfor også fortrøst­nings­ful­de omkring, at omsætningen vil vende tilbage i ser­vi­ce­er­hver­ve­ne når re­strik­tio­ner­ne hæves.

Set med danske briller er det ærgerligt at tysk økonomi er så hårdt ramt, da det har potentialet til at påvirke dansk økonomi. Tyskland er fortsat vores største eksportmarked og beskæftiger omkring 115.000 danske jobs. Ender Tyskland i en længerevarende recession, så vil det ikke alene påvirke Danmark direkte gennem eks­port­ud­sig­ter­ne til Tyskland, men også indirekte, da det vil hive en samlet europæisk økonomi ned. Derfor er det også vigtigt at optimismen fastholdes, da det øger troen på et stærkt comeback til den tyske økonomi, som også vil kunne komme Danmark til gode.

Relaterede artikler