Skuffende tal for IFO-indekset

Vi er fortsat forsigtige optimister på den tyske økonomis vegne, men tiden er særdeles usikker.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ingen spor af coronakrisen i konkurser - men lettelsens suk er alt for tidligt at drage

Friske tal fra Tyskland viser, at den tyske erhvervstillid falder i januar. Er­hverv­stil­li­den er målt ved det tyske IFO-indeks, hvor 7.000 tyske virksomheder spørges til deres vurdering af den nuværende økonomiske situation samt deres forventninger til fremtiden. I januar lød IFO-indekset på 90,1 mod 92,1 i december. Der var forventet et fald til 91,4, hvorfor dagens tal ender dårligere end forventet.

Vurderingen af den økonomiske situation falder i januar til 89,2 mod 91,3 i december. Vi er ikke overrasket over dagens fald, da mange virksomheder lider under den økonomiske nedlukning, som følge af smit­tespred­nin­gen. Selvom indekset falder, så er vi heldigvis mile vidt fra situationen i foråret. Tilbage i maj ramte indekset 79, og virksomhederne er derfor ikke ramt lige så hårdt anden gang. Der var forventet et fald til 90,6, hvorfor indekset ender dårligere end forventet.

For­vent­nin­ger­ne til økonomien over de næste 6 måneder ender i januar på 91,1 mod 92,8 i december. Indekset falder desværre en smule, men er stadigvæk på omtrent det samme niveau som for et år siden. Der var forventet en stigning til 93,6 hvorfor dagens tal er en skuffelse. Der er dog grund til optimisme, da af den påbegyndte vac­ci­neud­rul­ning, der øger forventningen om, at på trods af en meget dyb krise, vil det også være en meget kortvarig krise.

Den tyske økonomi står unægteligt i en svær tid, hvor smit­tespred­ning og restriktioner i den grad gør ondt på økonomien. Det er dog ikke alle dele af økonomien, der er lige hårdt ramt, og særligt ser­vi­ce­sek­to­ren slås med effekterne af nedlukningerne. Vi hæfter os dog ved, at økonomien samlet set ikke er lige så hårdt ramt som i foråret. Vi er fortsat forsigtige optimister på den tyske økonomis vegne, men tiden er særdeles usikker.

Set med danske øjne er den økonomiske situation i Tyskland også af stor interesse. Den danske eksport til Tyskland beskæftiger omkring 115.000 danskere. Det er derfor vigtigt for de danske vækstudsigter, at der igen kommer gang i Tysk økonomi, da nogle af disse 115.000 arbejdspladser ellers vil gå en usikker fremtid i møde.

Relaterede artikler