Skuffende jobvækst i USA - og arbejdsløsheden stiger igen

266.000 nye jobs mod forventet 1 mio.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Sådan rammer Coronakrisen privatøkonomien

Friske tal fra USA viser, at der blev skabt 266.000 jobs udenfor landbruget i USA i april. Der var ventet eksakt 1. mio., så jobvæksten i april skuffer dermed klart. Samtidig justeres jobskabelsen i marts ned fra 916.000 til 770.000.

Det er brandærgerlige, skuffende og overraskende tal fra USA, hvor næsen var sat op efter en hel del mere. USA er stærkt på vej ud af coronakrisen, men dagens tal efterlader skuffelse og tvivl om den reelle hastighed. Der er dog alene tale om et enkelt tal, og vi taler dog fortsat om fremgang i økonomien og ikke længere tilbagegang, men dagens tal er en sten i skoen. Massive fi­nans­po­li­ti­ske muskler bidrager til at få økonomien på ret køl, og samtidig sørger den amerikanske centralbank for gode finansielle ram­me­be­tin­gel­ser med pen­gepo­li­tik­ken. Trods dagens skuffelse, forventer vi, at den amerikanske vækst bliver mere end imponerende i år. Alene i 1. kvartal voksede økonomien med 1,6%. Det er i modsætning til eurozonen, hvor økonomien til sammenligning skrumpede.

Beskæftigelsen i USA har nu peget op i fire måneder i træk med samlet 1,8 mio. jobs. Beskæftigelsen er fortsat 8,2 mio. lavere sammenlignet med inden krisen, men omkring to ud af tre de tabte jobs er nu genskabt. I begyndelsen af krisen dykkede beskæftigelsen med mere end 22 mio., men siden fulgte syv måneder med be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang, som dog blev afbrudt i december. Nu er beskæftigelsen så igen begyndt at stige og har gjort det uafbrudt i 2021.

Ar­bejds­løs­he­den stiger en anelse igen og bryder med den nedadgående trend, som har stået på siden toppen sidste forår. Med dagens tal rammer ar­bejds­løs­he­den 6,1% mod 6,0% måneden før. Ar­bejds­løs­he­den toppede i april med 14,7% og har ligget mellem 6% og 7% i 7 måneder nu. Ar­bejds­løs­he­den skal bankes længere ned, hvor de amerikanske forbrugere står for rundt regnet 70% af økonomien. Ar­bejds­løs­heds­pro­cen­ten kommer dog kun til at kende én vej herfra, og det er yderligere ned. Der er dog lange udsigter ned til niveauet før krisen, hvor ar­bejds­løs­he­den var den laveste i 50 år på 3,5%.

For Danmark er amerikanske økonomi kun blevet endnu mere vigtig med årene. Den danske eksport til USA er braget frem og vokset med 28% alene siden 2018. Det betyder, at i omegnen af 90.000 danske arbejdspladser i dag er tilknyttet eksporten til USA. Når det går godt på den anden side af Atlanten, så smitter det også af herhjemme.

Relaterede artikler