Positiv overraskelse fra den tyske økonomi

På trods af en stillestående økonomi, så er vi faktisk ret optimistiske.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ro på konkurserne - men stakket frist

Friske tal fra den tyske økonomi viser en stigning i humøret hos de tyske virksomheder. IFO-indekset, der er baseret på en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se blandt de tyske virksomheder, rør sig stort set ikke ud af flækken og stiger til 92,4 fra 90,1. Der ventet en stigning til 90,5, hvorfor dagens tal overrasker positivt.

Stigningen i virk­som­he­der­nes humør dækker over en stigning i for­vent­nin­ger­ne til fremtiden fra 91,1 til 94,2, og en stigning i vurderingen af den nuværende situation fra 89,2 til 90,6. Vi skal med andre ord finde luppen frem for at spore de store ændringer. Begge indeks overrasker positivt, og særligt for­vent­nin­ger­ne til fremtiden brager op over for­vent­nin­ger­ne på 91,7.

Den tyske økonomi står og tripper på stedet, og de seneste BNP tal fra 4. kvartal viste en vækst på 0,1 procent. På trods af en stillestående økonomi, så er vi faktisk ret optimistiske på den tyske økonomis vegne. Ser vi mod andre tillidsindeks, så viser PMI-indeksene, at der er godt gang i den tyske industri. Ser­vi­ce­sek­to­ren har det svært som følge af re­strik­tio­ner­ne, men det er ikke nok til at forhindre industrien i at buldrer frem.

Fremgangen i industrien og en fortsat vac­ci­neud­rul­ning gør, at vi tror den tyske økonomi nok, skal komme tilbage på sporet. Det er også vigtigt set med danske øjne. Tyskland er vores største handelspartner, og mere end 100.000 danske arbejdspladser er bundet op på eksport til Tyskland. Det er jobs hvis fremtid vil afhænge af den tyske genopretning, og derved også være have betydning for genopretningen herhjemme

Relaterede artikler