OECD skruer markant op for optimismen til verdensøkonomien

Med finanspolitiske rygstød og medvind fra centralbankernes pengepolitik

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Kollaps i dansk økonomi spids mindre end antaget

OECD har netop offentliggjort deres nyeste prognose for den globale økonomi, og det er overordnet yderst glædelig læsning. Væksten i 2021 justeres mærkbart op for 2021, og 2022 får også et nøk op. Samtidig blev dykket i 2020 mildere end ventet. Kort fortalt kommer ver­den­s­ø­ko­no­mi­en dermed hurtigere tilbage på sporet fra før krisen.

OECD forventer, at global vækst kommer til at lyde på 5,6% i 2021. Det er en mærkbar opjustering fra den seneste prognose i december, som lød på 4,2%. Det er hertil også højere i forhold til den ellers tidligere optimistiske prognose i september, hvor man forudså vækst på 5% i 2021 og sidenhen nedjusterede fra. For 2022 justeres der op til 4% mod tidligere 3,7%.

Først nedjusterede OECD i takt med en forværring i udviklingen i cor­o­na­si­tu­a­tio­nen, men opjusterer altså nu markant, da det økonomiske slag har været mildere end frygtet og vækst­for­ud­sæt­nin­ger­ne ekstremt stærke. Og det er vi meget enige i, og det her er vand på den optimistiske mølle. Med fi­nans­po­li­ti­ske rygstød og medvind fra cen­tral­ban­ker­nes pengepolitik er der sammen med vac­ci­neud­rul­nin­gen lagt i kakkelovnen til nogle ganske fornuftige vækstår. Vi skal dog også huske på, at de kommende års vækst kommer på ryggen af et dybt dyk i 2020.

Slaget fra coronakrisens epicenter, navnlig 2020, er dog skrumpet markant ind i prognose efter prognose og lyder nu på -3,4%. I december forudså man et 2020 med et økonomisk tilbageslag på -4,2%. Det lød i september på -4,5%, mens man tilbage i juni sidste år skønnede et dyk i global BNP på -6%.

OECD fremhæver, at særligt vac­ci­na­tions­pro­gram­mer vil være en verden til forskel for den økonomiske udvikling. Det kan vi kun erklære os enige i, da en bred vaccination vil skubbe hele coronavirussen i baggrunden og give plads til højere økonomiske vækst – særligt fokuseret på de hårdest ramte brancher, som i øjeblikket lider mest under coronakrisen, som ser­vi­ce­er­hver­ve­ne.

Med danske briller er dagens prog­no­seju­ste­ring positiv læsning. Mere end 800.000 jobs i Danmark er relateret til eksporten, og selvom vi er mere beskyttede som følge af vores eks­port­sam­men­sæt­ning med en stor andel af medicin og grønne løsninger, så er der ingen tvivl om, at vi er udsatte på eksportfronten samlet set. Men OECDs væsentligt lysere blik på den økonomiske tilværelse hjælper til at lette spændingerne. Dog er globalt dyk i BNP på mere end 3% sidste år i sig selv et dybt bekymrende element, og det bliver netop eksporten, som bliver den største hovedpine for dansk økonomi.

Den store slat malurt i bægeret er, at den europæiske økonomi skiller sig negativt ud på et globalt plan. Der er udsigt til, at vi som region bliver hægtet en anelse af i forbindelse med hele coronakrisen, og europæisk økonomi vil være længere tid om at genfinde sine gamle niveauer sammenlignet med blandt andet USA. OECD forventer vækst i BNP i eurozonen på 3,9% i år efterfulgt af 3,8% til næst år. Det kommer efter et slag i 2020 på -6,8%. For USA ser OECD i år vækst på 6,5% og i 2022 på 4,0% efter sidste års relativt set mildere fald på -3,5%.

Relaterede artikler