IMF skruer op for vækstforventningen til 2021 - og tager lidt luft ud af dykket i 2020

I en ellers kold tid er der visse dele at lune sig på i dagens prognose fra IMF.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Udlandet og forbrugerne trak dansk økonomi ud i historisk dyk på 6,9 procent

IMF forventer i en ny prognose, at den globale økonomi vil byde på en anelse stærkere BNP-vækst i 2021 end tidligere ventet. IMF opjusterer vækstprognosen for 2021 til 5,5% mod tidligere 5,2%, som var deres forventning i prognosen i oktober. Hertil skruer de også ned for vækstdykket sidste år, som endnu ikke er endelig statistisk kendt til trods for årets afslutning. Global BNP ventes at falde -3,5% sidste år mod tidligere -4,4%.

Prognosen fra IMF har det seneste år været udsat for massive udsving. Skruer vi tiden et år tilbage, så lød vækst­for­vent­nin­ger­ne i sidste års januarprognose på 3,3% for 2020. Sidste års forudsigelse må siges at have ramt gevaldigt forbi, men i den skæve forudsigelse var ikke inkluderet en coronakrise i det omfang, som 2020 har budt på. Et voldsomt år, som de færreste havde ventet i januar sidste år.

I en ellers kold tid er der visse dele at lune sig på i dagens prognose fra IMF, som over en bred kam opjusterer. De gør de både for sidste og indeværende år, og det gælder relativt bredt verden over. Den seneste udvikling har langt fra været lige så slem for økonomien som for et års tid siden, og samtidig er vac­ci­neud­rul­nin­gen godt og grundigt i gang. Det giver et stort lys for enden af tunnelen. Pen­gepo­li­tik­ken og fi­nans­po­li­tik­ken giver et solidt fundament for den økonomiske genopretning, og IMF melder da også ud om ekstremt stærke vækst­for­vent­nin­ger til i år. Holder deres prognose stik, bliver der i 2021 tale om lige så stærk vækst som både op til og ovenpå den finansielle krise. Set med danske briller er opjusteringen for 2020 og 2021 såmænd god nok læsning, men den store slat af malurt i bægeret er, at den europæiske økonomi skiller sig negativt ud på et globalt plan. Godt nok opjusteres der, men man er altså blevet hægtet lidt af under coronakrisen.

IMF venter et samlet fald i BNP i 2020 i eurozonen på -7,2% efterfulgt af en stigning til næste år på 4,2%. Det et mildere og bedre i ok­to­ber­prog­no­sen, men ligefrem mildt er det ikke, og europæisk økonomi er længere udsigter med at få kæmpet sig tilbage til niveauet fra før krisen. I USA ventes fald i 2020 på blot -3,4% fulgt af en stigning på 5,1% i år.

Næsten 400.000 jobs af de omkring 850.000 danske eksportjobs er relateret til eksport til EU. Selvom vi er mere beskyttede som følge af vores eks­port­sam­men­sæt­ning med en stor andel af medicin og grønne løsninger, som er en efterspurgt vare. Der er ingen tvivl om, at 2020 bliver et hårdt eksportår. Sammenligner vi årets første 11 måneder, som der foreløbig ligger tal for, med samme periode året før, så ligger eksporten samlet set -9,0% lavere. Vi forventer dog en gradvis tilbagevenden for eksporten, men anerkender samtidig, at eks­port­ud­sig­ter­ne bliver den største hovedpine for dansk eksport over den nære fremtid. , hvis dagens tal fra IMF også ser ud til at bekræfte.

Relaterede artikler