Fald i europæisk erhvervstillid - fortsat økonomisk fremgang men i lavere tempo

Det er ikke katastrofalt, og niveauerne er stadig fornuftige.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Største fald i eksporten siden finanskrisen - men medicin dulmer slaget

Friske tal for er­hverv­stil­li­den i eurozonen peger på, at genopretningen i den europæiske økonomi mister lidt af pusten. Det er signalet fra til­lids­in­dek­set PMI, som i september falder til 56,1. Det er lavere end i august, som endte på 59,0. Der var i dag ventet et fald til 58,5 så er­hverv­stil­li­den skuffer med en hel del. Vi skal dog huske på, at værdien fortsat er et godt stykke over 50 og udtrykker fortsat økonomisk fremgang i forhold til måneden før. Men altså indikationer om et langsommere tempo.

Det her er mest af alt et udtryk for, at træerne ikke vokser ind i himlen. Den europæiske erhvervstillid har ligget tårnhøjt i store dele af 2021 i forbindelse med den økonomiske genopretning, men mister altså nu noget af sit momentum. Det er ikke katastrofalt, og niveauerne er stadig ganske høje og fornuftige. Det bliver nu interessant at følge udviklingen over de kommende måneder. Yderligere markante fald kan godt gå hen og blive nervepirrende, men det er altså ikke der vi er endnu overhovedet.

Baggrunden for den ringere, men ikke dårlige, erhvervstillid kommer af, at virksomhederne er påvirket af flaskehalse på de globale markeder og de højere omkostninger forbundet med produktionen, som bider på tilliden til den nære fremtid. Samtidig ser det ud til, at det største rebound i ser­vi­ce­sek­to­ren fundet sted. Endelig er der den iboende risiko forbundet med pandemien og deltavarianten, som fortsat spøger.

PMI er et udtryk for den økonomiske aktivitet givet ved er­hverv­stil­li­den hos ind­købs­che­fer­nes vurdering af den økonomiske situation. En værdi over 50 indikerer økonomisk fremgang i forhold til måneden før, mens en værdi under 50 er en indikation om tilbagegang. Det er dog alene indikationer om den økonomiske aktivitet, men med den aktuelt markante afstand til 50 er der ingen tvivl om retningen og yderligere vækst.

Især frem­stil­lings­in­du­stri­en har vist stærke takter gennem en lang periode, men falder med dagens tal til sit laveste i 7 måneder. I september lyder PMI for industrien på 58,7 mod 61,4 i august. Det er dog vel at mærke stadig et flot og imponerende niveau. Ser­vi­ce­sek­to­ren falder til 56,3 i september mod 59,0 i august.

Eurozonens økonomi voksede med 2,2% i 2. kvartal og der er meget mere genopretning undervejs. Forud for det skrumpende BNP dog i fire ud af fem kvartaler, og vi forventer først, at økonomiens størrelse er tilbage på fuld højde med, hvor den slap før coronakrisen, i 2022. Det er i modsætning til blandt andet Danmark og USA, som allerede er tilbage, hvor økonomien slap, når vi ser på de overordnede linjer i økonomien.

Den europæiske genopretning er vigtigt for de danske eks­port­mu­lig­he­der. Mere end 50% af den danske eksport går til EU og beskæftiger mere end 450.000 danske jobs. Det er vores klare forventning, at dansk eksport kommer til at vinde styrke i takt med, at europæisk økonomi kommer på fode igen.

Relaterede artikler