Europakommissionen opjusterer deres prognose

Dagens opjustering er glædelig, men vi kommer ikke uden om at Europa står i en svær tid.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Historisk tilbageslag til euroområdet

Eu­ro­pakom­mis­sio­nen har netop udgivet deres nye prognose, der viser en forventning til BNP-væksten i 2020, 2021 og 2022 på henholdsvis -6,3, 3,7 og 3,9 procent i for EU og en vækst på -6,8, 3,8 og 3,8 procent for eurozonen.

Tilbage i november forventede Eu­ro­pakom­mis­sio­nen en vækst i EU på -7,4, 4,1 og 3 procent i henholdsvis 2020, 2021 og 2022. BNP-tallene kom dog bedre ud end venter i 4. kvartal, hvorfor dagens prognose naturligvis er justeret efter dette, men samlet set er der også lagt op til et hurtigere comeback til økonomien end i november.

Zoomer vi ind på de enkelte lande, så har blandt andet Tyskland klaret sig bedre end ventet. Tilbage i november forventede man et fald i BNP på -5,6 mens der nu forventes et fald på 5 procent. For Frankrig var der forventet et vækstfald på 9,4 procent i november, hvor der nu ventes et fald på 8,3 procent. At Frankrig er hårdere ramt end Tyskland er faktisk ikke overraskende. Coronakrisens karakter har betydet, at det særligt er ser­vi­ce­sek­to­ren, som har været presset, og derfor går et industriland som Tyskland mildere igennem 2020 end Frankrig.

Dagens opjustering er glædelig, men vi kommer ikke uden om at Europa står i en svær tid. Eu­ro­pakom­mis­sio­nen forventer desværre også, at det vil tage Europa længere tid at komme ud af krisen end f.eks. USA. Den betragtning er vi enige i, men det er samtidigt vigtigt at understrege, at på trods af en mindre fremgang i EU end i USA, så er der stadig tale om fremgang begge steder.

EU er Danmarks absolut vigtigste handelspartner, hvor omkring 440.000 danske jobs er beskæftiget med eksport til EU. Derfor er det ærgerligt, at væksten i EU ikke er kraftigere. Det er også en af grundene til, at vi ser eksporten som værende en hovedpine for genopretningen af dansk økonomi. Danmark har en mindre konjunk­tur­føl­som eksport, men en lavere økonomisk aktivitet i EU vil kunne mærkes på danske eksport.

Kommissionen opjusterer deres forventninger til Dansk økonomi

For dansk økonomi forventer Eu­ro­pakom­mis­sio­nen en vækst på -3,5, 2,9, 3,6 procent i henholdsvis 2020, 2021 0g 2022. Tilbage i november forventede man en vækst på -3,9, 3,5 og 2,4 procent i henholdsvis 2020, 2021, og 2022.

Der er dog sket meget siden november, hvor blandt andet nedlukning og smit­tespred­ning har tynget dansk økonomi. Vi forventer selv en vækstnedgang på ca. 4 procent i 2020 efterfulgt af en vækst på 2,1 og 3,5 procent i 2021 og 2022. Derved er vi overordnet ikke lige så optimistiske som Kommissionen, hvis prognose vi ser som en anelse optimistisk – vi anerkender dog, at usikkerheden er ekstraordinær stor i øjeblikket, og vi har endnu ikke tal for 4. kvartal.

 

Nøglen til den danske genopretning ligger hos forbrugerne. Gennem Coronakrisen har forbrugerne været rimelig optimistiske på deres egens økonomis vegne. Manglende for­brugs­mu­lig­he­der har dog tynget forbruget og polstret tegnebøgerne, og det er derfor vores forventning, at forbruget vil stige kraftigt, når vi igen kan bruge penge på serviceydelser.

Relaterede artikler