Erhvervstilliden stiger i november efter tre måneder med fald

Vi ser dog fortsat ind i en skrøbelig genopretning i euroområdet.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
FED holder sig i ro og ser tiden an

Netop of­fent­lig­gjor­te tal for euroområdet viser, at er­hverv­stil­li­den steg i november efter 3 måneder med fald. De foreløbige tal for PMI-indekset stiger til 55,8 i november fra 54,2 i oktober. Mar­keds­for­vent­nin­gen var 53,0, og er­hverv­stil­li­den overrasker derfor positivt med dagens tal. Det er især er­hverv­stil­li­den blandt ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, der steg i november til 56,6 fra 54,6 i oktober og overrasker på den positive side i forhold til kon­sensus­for­vent­nin­gen på 53,5. Er­hverv­stil­li­den i frem­stil­lings­in­du­stri­en steg mere beskeden til 58,6 fra 58,3 måneden før. Dermed peger PMI med niveauer et godt stykke over 50 på fortsat økonomisk fremgang i forhold til måneden før.

De flotte tal for er­hverv­stil­li­den i euroområdet i november sker ovenpå tre måneder med dyk i er­hverv­stil­li­den. Vi ser fortsat ind i en skrøbelig genopretning i euroområdet, men dagens stærke tal peger på, at økonomien fortsat er godt på vej frem i euroområdet. Det fremgik også af sidste uges foreløbige BNP-tal med en vækst på 2,2% i 3. kvartal.

Et tema, der fortsat spøger i baggrunden og kan komme til at dæmpe er­hverv­stil­li­den fremadrettet, er de mærkbare højere omkostninger forbundet med produktionen som følge af globale flaskehalse samt højere energi- og råvarepriser. Dertil kommer den negative påvirkning fra de seneste ugers stigning i antallet af nye coronasmittede, som har ført til at nogle lande har genindført cor­o­na­re­strik­tio­ner. Senest indledte Østrig i går en komplet nedlukning af landet, mens Tyskland varsler nye coronatiltag.

PMI er et udtryk for den økonomiske aktivitet givet ved er­hverv­stil­li­den hos ind­købs­che­fer­nes vurdering af den økonomiske situation. En værdi over 50 indikerer økonomisk fremgang i forhold til måneden før, mens en værdi under 50 er en indikation om tilbagegang. Det er dog alene indikationer om den økonomiske aktivitet.

Fortsat europæiske genopretning er vigtigt for de danske eks­port­mu­lig­he­der. Mere end 50% af den danske eksport går til EU og beskæftiger mere end 450.000 danske jobs. Det er vores forventning, at dansk eksport kommer til at vinde styrke i takt med, at europæisk økonomi langsomt kommer på fode igen.

Relaterede artikler