ECB holder renten rekordlav

Centralbanken holder fast i den rekordlave rente.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Den europæiske centralbank, ECB, har netop afsluttet deres rentemøde i september. Som ventet besluttede ECB på mødet at fastholde renten på rekordlave -0,50% samt at holde rammerne i op­købspro­gram­mer­ne uændret, men med et langsommere opkøb i PEPP.

Centralbanken holder fast i den rekordlave rente, som her i september blev en del af virkeligheden for eksakt to år siden, og samtidig løber opkøbene ufortrødent videre. Der er derfor ingen slinger i valsen fra ECB, som sætter autopilot på. Der er da heller intet stort at spore i mar­keds­re­ak­tio­nen, og der er ingen tvivl om, at ECB fortsat vil fungere som en aktiv del af markedet og holde renterne i bund. Det smitter også af på de danske renter, som boligejerne i disse år har nydt godt af og altså fortsat vil gør det.

Den europæiske økonomi er i fuld gang med genopretningen, og senest blev væksten for eurozonen i 2. kvartal opjusteret til 2,2%. Hertil viser tillidstallene fra virksomhederne stærke tegn om yderlige genopretning undervejs. Med til historien hører dog, at eurozonen har været hårdere økonomisk ramt og i tillæg også haft en langsommere genopretning. Derfor vil ECB ikke forhaste en stramning i pen­gepo­li­tik­ken og den aktuelt afventende rolle uden ændringer er helt som vi har ventet.

Der er i øjeblikket et stort fokus på op­købspro­gram­met PEPP, Pandemic Emergency Purchase Programme, Som blev lanceret forbindelse med coronakrisen. For nu står programmet til at udløbe til marts næste år med et samlet omfang på 1.850 mia. euro, og ECB efterlader den fortsat i det åbne og uvisse ovenpå rentemødet. Vi forventer, at hastigheden vil blive skruet ned over den næste tid, som ECB lige netop også kommunikerer i dagens pres­se­med­del­el­se. Vi skal i den forbindelse dog huske på, at det så kommer efter en periode, hvor hastigheden har været skruet i vejret, så det skal ikke tolkes som et signal om en større plan om neddrosling i opkøbene.

Vi forventer, at ECB vil vente med at stramme og drosle væsentligt ned for opkøbene, da frem­tids­ud­sig­ter­ne fortsat sløres af del­ta­va­ri­an­tens potentielle økonomiske slag. Hertil kommer også, at man vil skele til, hvordan den amerikanske centralbanks neddrosling kommer til at forløbe og dens påvirkning på markederne. Den amerikanske centralbank har endnu ikke meldt en plan for neddrosling ud, men det ventes indenfor nærmeste fremtid, og her vil ECB ser på erfaringerne fra det. Endelig er det også et argument om ECBs fortsat afventende adfærd at vente og så, hvordan ud­ste­del­ses­pres­set af statsob­liga­tio­ner kommer til at se ud for medlemslandene til næste år.

Vi ser derfor ikke sædet som voldsomt varmt under ECB. Inflationen er blevet et brandvarmt emne, og inflationen er også steget i eurozonen. En del af den højere inflationen ser vi som midlertidig, og det samme gør ECB. Hertil ændrede ECB i juli strategien for pen­gepo­li­tik­ken, så man nu sigter efter en symmetrisk in­f­la­tions­mål­sæt­ning på 2% på det mellemlange sigt. Det betyder, at man vil tillade inflationen at skyde over 2% for en periode uden nødvendigvis at skulle stramme pen­gepo­li­tik­ken. Vi ser derfor ikke sædet som voldsomt varmt under ECB om en kommende stramning, som følge af den midlertidige karakter i inflationen, og så endelig de fortsat usikre elementer knyttet op på pandemien. Ren­te­for­hø­jel­ser hos ECB ligger år ude i fremtiden, mens opkøbene kun langsomt og gradvist vil fases ud.

Relaterede artikler