Den tyske økonomi vurderes i bedre forfatning end ventet

Vi er også optimistiske på den tyske økonomis vegne.

IMF skruer op for optimismen – Europa falder bagud

Friske tal fra vores tyske naboer viser, at den tyske økonomi vurderes til at klare sig bedre. Det viser dagens ZEW-indeks, som består af analytikernes vurdering af den økonomisk situation, og derfor kan ses som en indikator på selvsamme.

Dagens indeks viser en stigning i vurderingen af den nuværende økonomiske situation men et fald i for­vent­nin­ger­ne til fremtiden, et fald der dog kommer fra et meget højt niveau. En tysk økonomi i bedring er en glædelig nyhed set med danske øjne, da Tyskland er en af vores vigtige han­dels­part­ne­re. Den tyske eksport beskæftiger ca. 110.000 danske arbejdspladser.

Vurderingen af den nuværende økonomiske situation stiger fra -61 i marts til -48,8 i april. Der var forventet en stigning til -54,1. hvorfor den samlede vurdering af økonomien er bedre end forventet. Den tyske økonomi slås som så mange andre også med effekterne af coronakrisen, hvilket særligt rammer den tyske servicesektor. Industrien melder til gengæld om stigende produktion og ordreindgang, hvor nedlukningen af økonomien ikke rammer lige så hårdt som tilbage i foråret, hvor vurderingen af den økonomiske situation lød på -93,5.

For­vent­nin­ger­ne til den tyske økonomi falder fra 76,6 i marts til 70,7 i april. Der var forventet en stigning til 79, hvilket ville have været det højeste niveau for indekset i 20 år. Indekset skuffer derved, men pakker man skuffelsen væk, er der stadig tale om et meget højt niveau for indekset. Det er altså en betydelig optimisme, omkring frem­tids­ud­sig­ter­ne for den tyske økonomi, en optimisme som ikke er ubegrundet. Den tyske økonomi står i en svær tid, men vac­ci­neud­rul­ning skaber gode vækst­be­tin­gel­ser den kommende tid.

Vi er også optimistiske på den tyske økonomis vegne. Ser vi mod andre tillidsindeks som PMI-indeksene, så står den tyske industri i øjeblikket meget stærkt. Den stærke industri vil være med til at hjælpe en svækket ser­vi­ce­in­du­stri, når de økonomiske restriktioner igen lempes.

Relaterede artikler