Beskæftigelsen i USA steg knap 1 mio. i juli

Beskæftigelsen er nu steget i samtlige måneder af 2021

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Nye tal fra USA viser, at juli bød på 943.000 nye jobs i USA udenfor landbruget. Beskæftigelsen er nu steget i samtlige måneder af 2021, hvor den samlet er gået frem med 4,3 mio. Der var til dagens of­fent­lig­gø­rel­se ventet en be­skæf­ti­gel­ses­stig­ning på 858.000, så beskæftigelsen overrasker bestemt positivt. Samtidig justeres de foregående måneders jobskabelse også op. Markederne reagerer i første ombæring med at sende renterne en anelse op. Beskæftigelsen er fortsat 5,7 mio. lavere end før krisen. I begyndelsen af coronakrisen dykkede beskæftigelsen med mere end 22 mio., og siden er knap 17 mio. jobs blevet skabt.

Amerikansk økonomi har sat autopiloten på, hvor der måned efter måned skabes hund­re­de­tu­sin­der af jobs, og det er ikke noget juli bryder med. Vejen ud af coronakrisen har været brolagt med finans- og pengepolitiske sten kombineret med en høj vac­ci­ne­ha­stig­hed i begyndelsen. Det er klart forventningen, at yderligere fremgang er under opsejling, men dog i et lavere tempo, hvor både fi­nans­po­li­tik­ken og pen­gepo­li­tik­ken vil trække sig mere, mens vac­ci­neud­rul­nin­gen samtidig er bremset gevaldigt op. Beskæftigelsen er stadig et godt stykke under niveauet fra før krisen, selvom det tabte fra coronakrisen taktfast bliver indhentet måned for måned.

Ar­bejds­løs­heds­pro­cen­ten daler med dagens tal og lyder i juli på 5,4% mod 5,9% i juni. Det er et klart større fald end ventet. Det er det laveste, siden coronakrisen brød ud og bankede ar­bejds­løs­he­den op i 14,7% for en stund. Før krisen var ar­bejds­løs­he­den 3,5%, hvilket var det laveste i 50 år.

Med dagens meget pæne be­skæf­ti­gel­ses­tal øges presset på den amerikanske centralbank til en forventet udmelding om at drosle ned for opkøbene. Og mødet i september ser mere og mere oplagt ud for den udmelding. Inflationen har taget et mærkbart hop, og selvom en del anses som af midlertidig karakter, så peger pilen fortsat op og går aktuelt hånd i hånd med en pæn fart på beskæftigelsen. Både beskæftigelse og arbejdsløshed er dog fortsat et godt stykke fra niveauet før krisen, og samtidig har centralbanken givet sig selv mere elastik i sin pengepolitik, hvor den tillader inflationen at være over 2% for en periode. Derfor ser vi ikke sædet under FED som supervarmt og ej en massiv stramning forude, men altså udsigten til at gå mere roligt til værks. Og det er et skridt, som centralbanken retorisk vil åbne op for i løbet af efteråret.

I fi­nans­po­li­tik­ken har vi set et skifte i 2021, som helt fornuftigt er drejet væk fra de mere ga­ve­bod­s­lig­nen­de tilstande med et sigte om at stimulere den coronaramte økonomi til nu et længerevarende sigte, hvor infrastruktur i øjeblikket er højaktuelt med en ny pakke under opsejling. Det vil fortsat understøtte økonomien på det korte sigt om end i mindre grad, såfremt en pakke vedtages, og vil hertil øge kapaciteten i den amerikanske økonomi på det længere sigt.

Relaterede artikler