559.000 nye jobs i USA i maj - for første gang i krisen falder arbejdsløsheden til under 6%

Dog lidt lavere end forventet.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Største antal nye ledige i 3 måneder - men mange afmeldinger holder ledighedskøen nogenlunde i skak

Nye tal fra USA viser, at maj bød på 559.000 nye jobs udenfor landbruget. Det betyder, at beskæftigelsen er steget uafbrudt i hele 2021, hvor den er gået frem med samlet 2,4 mio. De seneste dage er for­vent­nin­ger­ne til dagens of­fent­lig­gø­rel­se blevet skruet lidt i vejret, og dagens tal skuffer en anelse. Der var ventet 675.000 nye jobs, så jobvæksten leverer altså ikke helt som forventet. Markederne reagerer initialt også ved at sende de 10-årige renter en anelse ned, men ikke noget af nævneværdig betydning.

Dagens tal lever ikke helt op til for­vent­nin­ger­ne, men de levner alligevel ingen tvivl om, at den amerikanske økonomi fortsat er på vej frem. Beskæftigelsen er nu steget i 12 ud af de seneste 13 måneder, hvor den i perioden er gået frem med næsten 15 mio. jobs. Det er ikke tidligere set så højt i statistikkens 82-årige levetid. Der er dog endnu et stykke til at indhente det tabte fra coronakrisens begyndelse, men måned for måned spises det tabte ind. Og det kommer til at fortsætte.

Beskæftigelsen er fortsat 7,6 mio. lavere sammenlignet med inden krisen. I begyndelsen af krisen dykkede beskæftigelsen med mere end 22 mio., og siden har der været be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang kun afbrudt af december.

Ar­bejds­løs­he­den falder til 5,8%, hvilket er første gang under coronakrisen, at den går under 6%. I april ar­bejds­løs­heds­pro­cen­ten på 6,1% og toppede i april sidste år på 14,7%. Ar­bejds­løs­he­den skal imidlertid bankes endnu længere ned, hvilket vi ikke er et sekund i tvivl om, at den også kommer. Vigtigheden for økonomien er stor, og de amerikanske forbrugere står for rundt regnet 70% af økonomien. Før krisen var ar­bejds­løs­he­den 3,5%, hvilket var det laveste i 50 år.

Fremgangen i amerikansk økonomi skal ikke mindst tilskrives en massiv finanspolitik i ga­ve­bod­s­lig­nen­de tilstande, som i høj grad har været med til at mildne slaget under coronakrisen samt bidraget til den efterfølgende genopretning. Samtidig sørger den amerikanske centralbank for gode finansielle ram­me­be­tin­gel­ser med pen­gepo­li­tik­ken. Hertil sørger en effektiv og hurtig vac­ci­neud­rul­ning for, at pandemien slipper grebet om samfundet og økonomien hurtigere, end mange andre steder i verden. Vi forventer, at den amerikanske vækst kommer op i 6,4% i år.

For Danmark er amerikanske økonomi blevet mere vigtig med årene. Den danske eksport til USA er braget frem, og i omegnen af 90.000 danske arbejdspladser er i dag tilknyttet eksporten til USA. Når det går godt på den anden side af Atlanten, smitter det også af herhjemme.

Relaterede artikler