498.000 amerikanere meldte sig arbejdsløse i sidste uge - første gang under 500.000 i en coronatid

Optimismen består inden jobtallene i morgen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ledigheden steg i maj med 6.200 personer - banket 7 år tilbage

Friske tal fra USA viser, at 498.000 amerikanere meldte sig arbejdsløse i sidste uge. Det er lavere end de ventede 538.000, og for første gang siden krisens start går antallet under 500.000. Ugen forinden opjusteres til 590.000, så der er med de nye tal for sidste uge tale om et pænt fald. I begyndelsen af krisen sidste år nåede antallet op på næsten 7 mio. om ugen. den coronakrisen ramte lød det ugentlige antal tilmeldinger til arbejdsløshed på omkring 200-250.000 personer om ugen.

Den amerikanske økonomi har for alvor indstillet kompasset, hvor det skridt for skridt går mod meget bedre tider. Nye ar­bejds­løs­heds­til­meld­te holder sig på sit laveste under coronakrisen, og dermed tager USA endnu et skridt i den rigtige retning. Fra politisk side med Joe Biden ved roret er der kastet finanspolitisk brænde på bålet, og centralbanken har ikke travlt med at stramme pen­gepo­li­tik­ken til trods fremgangen, så længe situationen forbliver skrøbelig. Samtidig er der krudt på vac­ci­neud­rul­nin­gen og tilsammen giver det så gode vækst­be­tin­gel­ser for amerikansk økonomi, at frygten for, at det kan gå for hurtigt, ligefrem er tiltagende.

I tillæg til den ordinære ordning er der under coronakrisen etableret særlige ordninger, hvor Pandemic Unemployment Assistance (PUA) tegner sig for mange le­dig­heds­til­mel­din­ger også. Her er omfanget også reduceret markant og har gennem de seneste uger ligget tæt på 130.000 om ugen. Antallet på den ordning toppede i sidste forår med godt 1,3 mio.

Optimismen består inden jobtallene i morgen, hvor be­skæf­ti­gel­ses­rap­por­ten offentliggøres for april. Der er ventet en jobvækst på næsten 1 mio., som derved vil betyde be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang for fjerde måned i træk. Samtidig er der en portion sandsynlighed for, at ar­bejds­løs­heds­pro­cen­ten kan kravle under 6% for første gang siden krisens udbrud. Det vil være gode nyheder for amerikansk økonomi og dybest set også for dansk økonomi.

Den danske eksport til USA er braget frem og vokset med 28% alene siden 2018. Det betyder, at i omegnen af 90.000 danske arbejdspladser i dag er tilknyttet eksporten til USA. Derfor skal vi glæde os over de positive udsigter, som der er for den amerikanske økonomi, som vil smitte positivt af på Danmark.

Beskæftigelsen er i dag fortsat mere end 8 mio. jobs lavere sammenlignet med inden krisen. Ar­bejds­løs­heds­pro­cen­ten toppede under coronakrisen på 14,7%, hvor den inden krisen lød den på 3,5%, som var det laveste i 50 år.

Relaterede artikler