412.000 nye arbejdsløse i USA

Der var ventet 360.000, så tallet skuffer.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Sådan rammer Coronakrisen privatøkonomien

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra USA viser 412.000 amerikanere meldte sig i ar­bejds­løs­heds­kø­en i sidste uge. Der var ventet 360.000, så tallet skuffer. Det er det højeste i fire uger, men stadig ganske lavt i en coronamæssig kontekst.

Ar­bejds­løs­heds­til­mel­din­ger­ne skuffer i dag, men en enkelt uge skal ikke bryde en generel den generelle fremgang og positive stemning omkring amerikansk økonomi. Trods det højere tal er USA grundigt i gang med at lægge coronakrisen bag sig. Massiv finanspolitik, gunstig pengepolitik og en imponerende vac­ci­neud­rul­ning danner trioen for den vækstmæssige optur, amerikansk økonomi er i gang med.

I begyndelsen af krisen sidste år nåede antallet op på næsten 7 mio. om ugen. Før coronakrisen ramte, lød det ugentlige antal tilmeldinger til arbejdsløshed på omkring 200-250.000 personer om ugen. Selvom antallet af ar­bejds­løs­heds­til­mel­din­ger stadig ligger over niveauet inden krisen, så er der endnu flere, der kommer i arbejde, og beskæftigelsen er i fremgang.

Beskæftigelsen er siden det dybe hug i begyndelsen af krisen steget uafbrudt med undtagelse af december. I begyndelsen faldt beskæftigelsen med mere end 22 mio., hvorefter millionvis af jobs er blevet genskabt. I dag er beskæftigelsen 7,6 mio. lavere sammenlignet med inden krisen. Ar­bejds­løs­he­den er senest faldet til 5,8%, hvilket er første gang under coronakrisen, at den går under 6%, efter den toppede i april sidste år med 14,7%. Fremgangen i amerikansk økonomi skal ikke mindst tilskrives en massiv finanspolitik, gode finansielle ram­me­be­tin­gel­ser med pen­gepo­li­tik­ken og en effektiv og hurtig vac­ci­neud­rul­ning. Vi forventer, at den amerikanske vækst kommer langt over 6% i år.

I tillæg til den ordinære ordning er der under coronakrisen etableret særlige ordninger, hvor Pandemic Unemployment Assistance (PUA) tegner sig for mange le­dig­heds­til­mel­din­ger også. Her stiger antallet også, men er sammenlignet med tidligere i krisen fortsat ganske lavt. I sidste uge bød tallet på 118.000 og toppede sidste forår på over 1,3 mio. på en enkelt uge.

Relaterede artikler