385.000 nye arbejdsløse i USA - laveste siden krisens start

Beskæftigelsen er dog 8,2 mio. lavere i forhold til inden krisen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Nye arbejdsløse i USA rammer det laveste under krisen - samtidig bekræftes positiv vækst i 1. kvartal

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra den amerikanske økonomi viser 385.000 amerikanere i sidste uge meldte sig i ar­bejds­løs­heds­kø­en. Selvom det i sig selv er et voldsomt tal, så bød sidste uge på det laveste antal ar­bejds­løs­heds­til­mel­din­ger i USA, siden coronakrisen begyndte. Der var ventet 387.000, så tallet rammer stort set plet på forventningen.

I begyndelsen af krisen sidste år nåede antallet op på næsten 7 mio. om ugen. Før coronakrisen ramte, lød det ugentlige antal tilmeldinger til arbejdsløshed på omkring 200-250.000 personer om ugen.

Amerikansk økonomi nærmer sig uge efter uge mere normale tilstande. Ar­bejds­løs­heds­til­mel­din­ger­ne drøner ned og er aktuelt på sit laveste siden krisens start. Selvom tallet endnu er ganske højt, så stiger ar­bejds­løs­he­den ikke, eftersom strømmen på det amerikanske arbejdsmarked er høj i begge retninger. Det er således be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang og ikke tilbagegang, der tegner billedet.

Væksten i USA bliver imponerende i år, hvor økonomien banker frem under genopretningen hjulpet på vej af massive fi­nans­po­li­ti­ske kræfter, gode ram­me­be­tin­gel­ser fra centralbanken og en hastigt bevægende vac­ci­neud­rul­ning. USA kommer til at sætte både eurozonen og Danmark vækstmæssigt helt til vægs.

I tillæg til den ordinære ordning er der under coronakrisen etableret særlige ordninger, hvor Pandemic Unemployment Assistance (PUA) tegner sig for mange le­dig­heds­til­mel­din­ger også. Her har antallet de seneste uger været under 100.000, hvilket ikke er set så lav siden ordningen blev etableret i begyndelsen af krisen. Den særlige ar­bejds­løs­heds­ord­ning toppede sidste forår med over 1,3 mio. på en enkelt uge.

I morgen lander be­skæf­ti­gel­ses­rap­por­ten, og meget skal gå galt, hvis vi ikke præsenteres for den femte måned i træk med stigning. Det er ventet, at maj bød på jobfremgang på godt 650.000. Samtidig ligger det i kortene, at vi vil se ar­bejds­løs­heds­pro­cen­ten gå under 6% for første gang siden marts sidste år.

Beskæftigelsen er 8,2 mio. lavere i forhold til inden krisen. I begyndelsen dykkede beskæftigelsen med mere end 22 mio. på blot to måneder. Siden er beskæftigelsen steget med godt 14. mio., hvor den er steget i samtlige måneder med undtagelse af i december. I dag er også offentliggjort de tidligere be­skæf­ti­gel­ses­tal med ADP-rapporten, som viser fremgang på 978.000 mod ventet 650.000. Det er en ganske fin opvarmning til morgendagens be­skæf­ti­gel­ses­tal.

For Danmark er amerikanske økonomi blevet mere vigtig med årene. Den danske eksport til USA er braget frem, og i omegnen af 90.000 danske arbejdspladser er i dag tilknyttet eksporten til USA. Når det går godt på den anden side af Atlanten, smitter det også af herhjemme.

Relaterede artikler