194.000 nye jobs i USA i september

Beskæftigelsen overrasker klart på ned-siden.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Største fald i eksporten siden finanskrisen - men medicin dulmer slaget

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra USA viser, at beskæftigelsen udenfor landbruget steg med 194.000 i september i USA. Der var til dagens of­fent­lig­gø­rel­se ventet en be­skæf­ti­gel­ses­stig­ning på 500.000, så beskæftigelsen overrasker klart på ned-siden. Omvendt opjusteres de foregående to måneders jobskabelse med næsten 170.000, hvilket mildner dagens jobskuffelse.

Med septembers stigning er beskæftigelsen nu steget i samtlige ni måneder af 2021, hvor den samlet er gået frem med over mio. Sammenlignet med før coronakrisen er beskæftigelsen i USA fortsat næsten 5 mio. lavere. I begyndelsen af coronakrisen dykkede beskæftigelsen med mere end 22 mio., og siden er godt 17 mio. jobs skabt.

Alene i år er 5 mio. flere amerikanere kommet i arbejde. Det er i sig selv et utrolig højt tal, og USA bliver ved med taktvist at kravle op af det krater, som starten af coronakrisen skabte. Den amerikanske økonomi er kommet fint på fode igen, og vækst­for­ud­sæt­nin­ger­ne er fortsat ganske fornuftige. Vi forventer derfor videre fremgang i beskæftigelsen, omend tempoet vil blive mere afdæmpet i takt med, at man nærmer sig niveauet fra før krisen. Fi­nans­po­li­tik­ken leverer ikke lige så meget økonomisk krudt som tidligere, og samtidig står den amerikanske centralbank overfor en pengepolitisk stramning.

Også ar­bejds­løs­heds­pro­cen­ten bevægede sig i den rigtige retning i september med et gevaldigt fald til 4,8% fra 5,2% i august. Det er første gang ar­bejds­løs­heds­pro­cen­ten kravler under 5% på denne side af coronakrisen. I foråret 2020 steg den til 14,7% for en stund, efter den kort krisen var på sit laveste i 50 år med 3,5%.

Med de nyeste be­skæf­ti­gel­ses­tal i hånden er øjnene i høj grad rettet mod den amerikanske centralbank, FED. Ved deres seneste rentemøde i slutningen af september varslede FED, at en neddrosling i opkøbene snart kan komme på tale. Inflationen er skudt i vejret og med en stærkt til­ba­ge­ven­den­de beskæftigelse er sædet varmet op under FED. Godt nok skuffer dagens be­skæf­ti­gel­ses­tal, men de foregående måneder revideres omvendt op, mens ar­bejds­løs­he­den daler. FED ved udmærket godt, at sædet er blevet varmere, og derfor har de også retorisk varmet op til kommende stramning. Det er dog ikke en enkelt måneds be­skæf­ti­gel­ses­tal, som bliver altafgørende, og situationen er til en vis grad fortsat skrøbelig. Vi forventer, at centralbanken kommer med en mere detaljeret plan for neddrosling i opkøbene inden årsskiftet, men det vil blive gjort med snilde, da den næppe ønsker at resultere i et bakgear for økonomien. De seneste skuffende be­skæf­ti­gel­ses­tal for september vidner om den skrøbelig.

Relaterede artikler