100 mio. arbejdsløshedstilmeldinger i USA i 2020

Flere og flere melder sig til arbejdsløshedsbidrag i USA under coronakrisen. I Markedsnyt kan du holde dig opdateret på international økonomi. Læs mere her »

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Køen af ledige blev lidt kortere i juni - giver dog kun falsk håb om vending

Nye tal viser, at 787.000 amerikanere meldte sig ledige i sidste uge, som samtidig markerer den sidste uge af 2020. Det var ventet 800.000, så der er derved tale om en lille positiv overraskelse.

Sidste uges le­dig­heds­til­mel­din­ger bringer det samlede antal tilmeldinger til ar­bejds­løs­heds­un­der­støt­tel­se for året som helhed kun millimeter fra 76 mio. Og her er der altså alene tale om den traditionelle understøttelse. I tillæg blev der under coronakrisen etableret særlige ordninger, hvor Pandemic Unemployment Assistance (PUA) tegner sig for næsten 24 mio. tilmeldinger. Med andre ord er der rundt regnet løbet 100 mio. tilmeldinger til ar­bejds­løs­heds­un­der­støt­tel­se gennem de amerikanske systemer sidste år. Det sætter det lidt i perspektiv, at den amerikanske arbejdsstyrke i runde tal er på 160 mio. personer. Til sammenligning har der i 2017-2019 meldt sig mellem 11 og 13 mio. amerikanere ledige om året.

Dagens tal er blandt de første, som summer hele 2020 op i tal, og det er virkelig grum læsning. Tilmeldingerne til ar­bejds­løs­heds­un­der­støt­tel­se er næsten 9-doblet i forhold til årene forinden. Og tallene er fortsat enormt høje og har svært ved at komme meget længere ned i øjeblikket. Det betyder, at ar­bejds­løs­he­den for en tid har stabiliseret sig på et ganske højt niveau. I morgen kommer der nye tal for ar­bejds­løs­he­den i december, som forventes at bevæge sig sidelæns.

I morgen eftermiddag kommer be­skæf­ti­gel­ses­rap­por­ten fra USA, hvor vi får et indblik i jobskabelsen i december. Forventningen er en stort set uændret jobskabelse, og det er ikke usandsynligt, at syv måneders jobfremgang bliver brudt. Hertil ventes det, at ar­bejds­løs­he­den ligger stort set uændret i forhold til november, hvor den lød på 6,7%. Inden krisen var ar­bejds­løs­he­den på sit laveste i 50 år med 3,5%, hvorefter den i begyndelsen af coronakrisen bankede op i 14,7%.

Der bliver rigeligt at tage fat for Joe Biden, når han tiltræder som ny præsident senere på måneden. Han har dog fået en hel del bedre kort på hånden i denne uge, hvor republikanerne mistede flertallet i Senatet til demokraterne efter omvalget i Georgia, mens Re­præ­sen­tan­ter­nes Hus i forvejen sidder på demokraternes hænder. Med flertallet i begge kamre får Biden nemmere ved at få gennemført sin økonomiske politik, som skal udgøre en af de store byggeklodser i forbindelse med at genoprette den amerikanske økonomi. Dog er vejen ikke ryddet fuldstændig, eftersom demokraterne alene har det snævrest tænkelige flertal i Senatet, og det bliver uden tvivl en kampplads i amerikansk politik over de kommende år.

Relaterede artikler