Uroen er ikke forbi for den tyske industri

Vi tager det dog roligt, da flere ting peger i den rigtige retning for den tyske økonomi.

De danske boligrenter fortsætter op: 2%-lån på vej tilbage for første gang i over 1 år!

Det var forventet, at humøret hos de tyske virksomheder ville vise lidt bedre takter med of­fent­lig­gø­rel­sen af dagens IFO-indeks, som måler de tyske virksomheders vurdering af for­ret­nings­si­tu­a­tio­nen. Den forventning blev dog ikke indfriet, og IFO-indekset faldt fra 96,3 til 95,9.

Markedet havde forventet en stigning til 97, og dagens tal må således siges at være en skuffelse. IFO dækker et bredere udsnit af virksomhederne i Tyskland end PMI-tallene. Det var derfor spændende at se hvorvidt mandagens positive PMI-tal ville blive bekræftet - men dette var altså ikke tilfældet.

Vi tager det dog roligt, da flere ting peger i den rigtige retning end i den forkerte for den tyske økonomi. PMI-tallene viste stigende ordreindgange, og væksten i 3. kvartal blev holdt kunstigt lavt af en kraftig la­ger­ned­brin­gel­se. Beskæftigelsen er også kommet tilbage på sporet. Vi vil selvfølgelig følge udviklingen nøje, men er dog optimistiske og forventer at tallene vil forbedre sig de kommende måneder. Dagens tal betyder dog at bekymringen for den tyske økonomi kan altså endnu ikke lette helt.

Kraver man et spadestik dybere i tallene vurderer tyske virksomheder den aktuelle situation som værende bedre. Dette indeks stiger fra 98,8 til 99,1.

Det straks mere bekymrende at virk­som­he­der­nes syn på fremtiden er faldet, og generelt ligger på et meget lavt niveau. Vi skal helt tilbage til 2012 for at have set de tyske virksomheder være lige så pessimistiske omkring fremtiden. Vurderingen af situationen om 6 måneder falder fra 93,8 til 92,9. En iboende frygt i markederne er, hvordan Tyskland klarer sig gennem skærene med vækstafmatning. Momentum er på det seneste blevet bedre med positivt fortegn foran væksten, og beskæftigelsen stiger igen. Er­hverv­stil­li­den og industrien halter dog fortsat, og heller ikke de sidste ugers lettelse i de internationale politiske tåger får bekymringen til at forsvinde helt. Renterne var i forvejen presset i bund, men markederne tager dagens tal som negativt nyt og reagerer ved at sænke den tyske rente en spids yderligere.

Kan smitte af på den danske eksport

Vi er som en lille åben økonomi sårbar overfor udviklingen på de internationale markeder. Her er øjnene helt naturligt rettet mod Tyskland, som overordnet set fortsat står som vores største eksportmarked, hvor mere end 100.000 danske jobs er knyttet til.

Derfor er det på den ene side glædeligt, at der med dagens tal ses lysere på fremtiden i de tyske virksomheder, men på den anden side fortsat bekymrende, at niveauet er på et lavt niveau. Selvom risikoen er droslet ned, så er den fortsat betydelig, hvor det kommende år vil være præget af politisk uro fra handelskrig og Bre­xit­for­hand­lin­ger. En tysk økonomi i betydelig afmatning vil også smitte af på Danmark, også selvom vi i Danmark har en mindre konjunk­tur­føl­som eksport med fokus på medicin og vindmøller.

Relaterede artikler