Tysk virksomhedstillid udbygger faldet

Målingen i de tyske virksomheders humør er nu den laveste siden finanskrisen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Nu går der Coronavirus i tallene

Der er netop offentliggjort endelige IFO-tal for den tyske økonomi, som er de tyske virksomheders vurdering af for­ret­nings­si­tu­a­tio­nen. Og i tråd med alt andet nyt fra nøg­le­tals­fron­ten i øjeblikket, så er det grel læsning. Indekset falder yderligere i forhold til sidste uges foreløbige tal og falder i dagens of­fent­lig­gø­rel­se til 86,1 mod 87,7 i sidste uges foreløbige opgørelse og 96 i februar.

Målingen i de tyske virksomheders humør er nu den laveste siden finanskrisen. Det er især for­vent­nin­ger­ne til fremtiden, som trækker ned, men også vurderingen af den aktuelle situation falder mærkbart.

Det her er blot endnu et ærgerligt men uundgåeligt billede på, at tysk økonomi står i recession som følge af Cor­o­navirus­sens indtog. Og Tyskland står bestemt ikke alene om recessionen, hvor hele den globale økonomi står til at få et kæmpe slag. Derfor er det i den negative tid dog positivt at se, at politikere og centralbanker kaster massive redningskranse ud for at afbøde noget af de negative effekter fra Corona samt hurtigere at genoprette økonomien efterfølgende.

Dagens tal er fuldt ud i tråd med de øvrige ledende indikatorer for økonomien, hvor der blandt andet i går blev offentliggjort PMI-tal for den tyske økonomi, som ligeledes viste en tangering af bunden i forbindelse med finanskrisen. IFO-tallene er særligt interessante, da det er det, af de tyske tillidsindeks, som dækker flest virksomheder, og derved giver det bredeste indblik i, hvordan de tyske virksomheder opfatter deres situation.

Fra EU's side er man blevet enige om for en periode at se bort fra de bud­get­be­græns­nin­ger, som Vækst- og Sta­bi­li­tetspag­ten ellers tilsiger. Herudover er der også bred enighed om at aktivere ESM i eurozonen med lånemuligheder i en stør­rel­ses­or­den på 2% af landenes BNP. Det giver tilsammen væsentligt større muskler for fi­nans­po­li­tik­ken at spille med i forsøget på at inddæmme de mærkbare økonomiske konsekvenser af Corona samt hurtigere at få økonomien på rette kurs igen. Hertil har ECB kastet en massiv pengepolitisk redningskrans ud, hvor man blandt andet har lanceret et nyt opkøbsprogram målrettet Corona. Sammenlagt med øvrige opkøb, så vil man købe værdipapirer for mere end 1 billion euro i den resterende del af 2020. Det er af en betragtelig størrelse og er ikke tidligere set i det omfang på så kort tid.

Tysk og generelt europæisk økonom i betydelig recession vil også smitte markant af på Danmark. Danmark er som lille åben økonomi i høj grad påvirket af udviklingen udenfor landets grænser. Vi har allerede set, hvordan Coronavirussen på meget kort tid har vendt en solid dansk økonomi med rekordhøj beskæftigelse til recession med stigende ledighed i en hurtigere hastighed end under den finansielle krise. Vi står således midt i recessionen med et markant slag til dansk økonomi, men vi håber og tror på, at recessionen bliver kortvarig, men vi er i høj grad  afhængige af, hvordan den øvrige del af verden, herunder Tyskland og EU, kommer gennem Coronakrisen.

Relaterede artikler